Środki te zostaną przeznaczone na modernizacje placówek oraz zakupy sprzętu.

W ramach przeprowadzonych inwestycji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zmodernizowany i doposażony zostanie oddział intensywnej opieki medycznej. Zostaną też wydzielone i zaopatrzone w nowoczesny sprzęt nowe zakłady – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Zakład Patomorfologii oraz oddział chirurgii onkologicznej. Dotyczy to również sali gastroenterologii w ramach oddziału chorób wewnętrznych, oddziału ginekologii czy rozbudowy poczty pneumatycznej. Powiększona o pracownię cytostatyków i doposażona zostanie apteka przyszpitalna.

Wśród przeprowadzonych prac znajdą się remonty budowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne. Zainstalowana zostanie komfortowa klimatyzacja i wentylacja oraz nowoczesne oświetlenie.

Projekt jest częścią Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny i powiatów ościennych, którego celem poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt dla szpitala w Kościerzynie będzie realizowany do września 2020 roku. Wartość projektu to ponad 14 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to prawie 12 mln zł.

Natomiast w ramach inwestycji zaplanowanych przez Szpital Powiatu Bytowskiego zmodernizowany zostanie blok operacyjny oraz oddział chirurgiczny, a także stworzona komunikacja wewnętrzna umożliwiająca transport pacjentów na blok operacyjny. W tym celu wybudowana zostanie winda, a korytarze i klatki schodowe dostosowane zostaną do norm i odpowiednich przepisów przeciwpożarowych.

Blok operacyjny i oddział chirurgiczny oraz oddział chorób wewnętrznych wyposażone zostaną w specjalistyczny sprzęt oraz aparaturę medyczną, co wpłynie na jakość usług. Dla personelu medycznego organizowane będą szkolenia z zakresu chirurgii małoinwazyjnej, techniki operacji laparoskopowej, diagnostyki USG.

Zakończenie projektu zaplanowano na lipiec 2018 roku. Realizowany jest on w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa. Całkowita wartość to prawie 6 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to ponad 3,5 mln zł.

Szpital w Chojnicach, w wyniku realizacji projektu, zyska nowy budynek przeznaczony na Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt i aparaturę. W Centrum znajdować się będzie pracownia endoskopowa przewodu pokarmowego, gabinet zabiegowy z pracownią biopsji, poradnie specjalistyczne: onkologiczna, chirurgii, gastroenterologiczna, a także oddział chemioterapii z trybem ambulatoryjnym oraz zaplecze sanitarne, rejestracja i sekretariat.

 [-OFERTA_HTML-]

Zaplanowano również szkolenia medyczne personelu, między innymi w zakresie komunikacji na linii lekarz-pacjent i pielęgniarka-pacjent, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, budowania asertywności w relacjach z pacjentami i współpracownikami oraz prawa pacjenta w praktyce zawodowej personelu medycznego.

Zakończenie prac planuje się na czerwiec 2019 roku. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów. Wartość projektu wynosi prawie 8 mln zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostanie przeznaczanych na ten cel ponad 6,5 mln zł.

Realizacja projektów ma szczególne znaczenie strategiczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Ich głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekty wpisują się też w cele realizowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która chce do 2025 roku ograniczyć o 25 procent liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych przez choroby cywilizacyjne. Chodzi przede wszystkim o nowotwory, cukrzycę oraz przewlekłe choroby dróg oddechowych.

Źródło: www.pomorskie.eu