Inwestycje mają być gotowe do końca 2018 roku.

Wartość podpisywanych projektów to prawie 26 mln zł, z czego prawie 22 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju działania te otrzymały z budżetu państwa ponad 2,5 mln zł.

 – Warto podkreślić, że dużo projektów zdrowotnych jest realizowanych na Pomorzu, także poza obszarem metropolii. Zależy nam, aby poziom usług oferowanych przez jednostki medyczne funkcjonujące na terenie naszego województwa był na jak najwyższym poziomie – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

– Szpitale, które były na pierwszych trzech miejscach z listy rezerwowej otrzymały fundusze z puli rezerwowej. W ramach środków unijnych nie można finansować wszystkich projektów. Komisja Europejska wyznacza szczegółowe zasady, które należy spełnić. Po pierwsze – mogliśmy finansować zadania związane z chorobami cywilizacyjnymi. Po drugie – wszystkie projekty musiały też uzyskać akceptację wojewody i Narodowego  Funduszu Zdrowia. Wśród wybranych projektów musiały znaleźć się te dotyczące opieki zdrowotnej, które będą miały refundację świadczeń. Chodzi o kontrakty z NFZ-em – podkreślił marszałek Struk.

W rezultacie realizacji projektów w szpitalu w Pucku powstanie poradnia chorób płuc. Zainstalowany zostanie nowy sprzęt medyczny, między innymi tomograf komputerowy, echokardiograf, bezprzewodowy system umożliwiający pacjentom wzywanie pomocy, rejestrator holterowski, spirometr, a także wózki transportowe i wózek ambulatoryjny. Doposażenie oddziału chorób wewnętrznych ma poprawić jakość świadczeń zdrowotnych, a nowy specjalistyczny sprzęt sprawić, że diagnostyka chorób kardiologicznych i schorzeń naczyniowych będzie jeszcze bardziej precyzyjna. Sale chorych zostaną wyposażone w nowe szafki przyłóżkowe i osiem łóżek elektrycznych.

Odbędą się także szkolenia dla personelu medycznego z podstaw tomografii komputerowej dla internistów, echokardiografii w stanach nagłych, USG i Dopplera naczyń.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W szpitalu w Prabutach pomieszczenia, które zajmowały oddziały chorób płuc i gruźlicy, zostaną wyremontowane. Po modernizacji będą tam 72 łóżka. W piwnicy natomiast znajdzie się miejsce do  mycia łóżek i wózków, a na części budynku zostanie wymieniony dach.

W placówce powstanie także nowy oddział rehabilitacji pulmonologicznej z 10 łóżkami. Oddziały zyskają niezbędne wyposażenie. Zostaną przeprowadzone szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników, między innymi w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej i oddechowej, zasad rozliczania i sprawozdawania wykonywanych procedur medycznych, serwisowania sprzętu rehabilitacyjnego oraz BHP.

Zmodernizowane i doposażone zostaną także oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, reumatologiczny i rehabilitacyjny oraz blok operacyjny w Szpitalu Miejskim w Miastku. W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych przewidziano także szkolenia dla kadry bezpośrednio związanej z realizowanym projektem. Partnerem projektu  jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap-Łubno".

 

Źródło: www.pomorskie.eu