NFZ podał, że do oddziałów wojewódzkich NFZ wpłynęły informacje od 625 placówek, z których wynika, że liczba zgłoszonych do podwyżek etatów wśród lekarzy specjalistów wyniosła 14 tys. 683.

Ustawa zakładająca wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. wprowadza podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowie o pracę do poziomu 6750 zł brutto. By dostać takie pieniądze, lekarze muszą zobowiązać się do niewykonywania tożsamych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w innym podmiocie niż główne miejsce zatrudnienia.

Specjaliści mieli czas do 7 września, by złożyć deklaracje, zwane „lojalkami”. Wtedy dostaną wyższe wynagrodzenie z wyrównaniem od 1 lipca br. Później też mogą składać takie deklaracje, ale wynagrodzenie zostanie podwyższone od kolejnego miesiąca.

 

Najwyższa podwyżka w podlaskim

Do dnia 21 września 2018 roku oddziały wojewódzkie Funduszu gromadziły informacje przekazywane przez szpitale o liczbie lekarzy. Zgodnie z zapisami ustawy lecznice wysyłały zbiorczą kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat.

Lekarze podpisują „lojalki”, a stawki za dyżur wzrosły do 250 zł za godzinę czytaj tutaj>>

NFZ podaje, że kwota niezbędna do zagwarantowania lekarzom wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat w okresie 1 lipca do końca 2018 r. wyniosła ponad 198 mln zł.

Co ciekawe, średnia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat w skali kraju dla lekarza specjalisty wyniosła:  2 252,63 zł. Najwyższa – 2 992,19 zł w podlaskim, najniższa -1 009,28 zł w lubuskim.  

Środki na podwyżki zostały zabezpieczone w planach finansowych OW NFZ.  Aktualnie w oddziałach wojewódzkich trwa proces aneksowania umów ze świadczeniodawcami.