Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. 

Czytaj także: Biegły i sąd ocenią, czy upomnienie weterynarza za śmierć psa to za mało>>

Za dużo danych

W odniesieniu do weterynarzy Komisja Europejska uznała, że informacja o zamiarze wykonywania zawodu lekarza weterynarii nie musi zawierać określenia miejsca i czasu trwania świadczenia usługi. Dodatkowo wymaganie od usługodawców informacji na temat numerów telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej stanowi dla nich, zdaniem KE, dodatkowe obciążenie i niepewność prawną. Po zmianach ich przekazanie będzie dobrowolne.

Czytaj też: Uznawanie kwalifikacji lekarzy weterynarii, położnych i pielęgniarek >>>

 

Doprecyzowano też, że lekarz weterynarii będący obywatelem państwa członkowskiego i posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w innym niż RP państwie członkowskim UE, który chce czasowo wykonywać ten zawód na terytorium RP i nie może określić miejsca, w którym zamierza wykonywać ten zawód, może złożyć oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu w dowolnej, wybranej przez siebie okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej.

Sprawdź też: Czy lekarz weterynarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia może pracować w niedzielę? >

Sprawdź też: Kogo należy obciążyć kosztami odłowienia psa przez weterynarza, którego właściciel został ustalony na podstawie chipa? >