Resort powołuje się na doświadczenia Francji, która według WHO jest krajem z jednym z najniższych wskaźników występowania otyłości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Z jednej strony kraj posiada rozbudowaną politykę prewencji otyłości, a z drugiej – wypracowany sprawny system ewaluacji wskaźników nadwagi i otyłości (badanie OBEPI-ROCHE, obejmujące pomiar wskaźnika BMI i obwodu talii). Dodatkowo państwowe ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia refundację zabiegów bariatrycznych dla pacjentów z BMI powyżej 40 lub powyżej 35 z towarzyszącymi powikłaniami oraz refundację leczenia. Aktualnie we Francji działa 37 wyspecjalizowanych ośrodków leczenia otyłości, które zapewniają multidyscyplinarną opiekę nad chorymi. W ramach kompleksowej opieki nad chorymi z otyłością we Francji działa trzystopniowy system – od Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przez Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną i szpitale, po wysokospecjalistyczne ośrodki dla najtrudniejszych przypadków z zakresu medycyny i chirurgii.

 

Otyłość - mnóstwo chorych, a lekarzy specjalistów brak>>

 

Kompleksowa opieka w jednym ośrodku

Z uwagi na zdiagnozowaną przez klinicystów i innych ekspertów potrzebę zaoferowania pacjentowi chorującemu na otyłość wielospecjalistycznego wsparcia, a tym samym uniknięcia zabiegów bariatrycznych, opracowano propozycję programu pilotażowego skierowanego do osób dorosłych, który ma na celu stworzenie modelowej ścieżki postępowania z chorymi na otyłość. Rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie pacjentowi wielospecjalistycznego wsparcia celem uniknięcia rozwoju otyłości olbrzymiej i towarzyszącym jej leczeniu zabiegów bariatrycznych. Model ten będzie stanowił uzupełnienie rozwoju systemu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Program pilotażowy, o którym mowa w projekcie, obejmie kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na rzecz świadczeniobiorców, którzy ukończyli 18. rok życia, chorujących na otyłość rozpoznaną na podstawie wskaźnika BMI ≥30 kg/m2. Chodzi o  postępowanie diagnostyczno-lecznicze w ramach udzielanych specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych oraz różne formy rehabilitacji leczniczej, w zależności od wskazań medycznych, w okresie do 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji świadczenia opieki zdrowotnej.


Proces leczenia w KOS-BMI 30 PLUS będzie realizowany zgodnie z indywidualnym planem leczenia świadczeniobiorców i uwzględnia cztery moduły postępowania:

  1. moduł I – Diagnostyka wstępna i ustalenie indywidualnego planu leczenia;
  2. moduł II – Leczenie specjalistyczne i monitorowanie;
  3. moduł III – Rehabilitacja lecznicza;
  4. moduł IV – Przekazanie informacji dotyczącej realizacji programu pilotażowego i zaleceń dalszego postępowania do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.