W trakcie konsultacji społecznych Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał szereg uwag dotyczących projektowanych zmian, w szczególności w zakresie wycen świadczeń podstawowych realizowanych w chemioterapii. Po szczegółowej analizie, do projektu zarządzenia za uzasadnione przyjęto wprowadzenie sześciu zmian.

Czytaj: Pakiet onkologiczny: są już projekty zarządzeń prezesa NFZ >>>

Podwyższona została wycena świadczenia hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci - zakwaterowanie do wysokości 16 pkt przez pierwsze trzy dni pobytu pacjenta oraz do 15 pkt za następne dni.

Podwyższona została wycena świadczenia hospitalizacja hematologiczna u dorosłych –zakwaterowanie do wysokości 12 pkt przez pierwsze trzy dni pobytu pacjenta oraz do 11 pkt za następne dni.

Podwyższenie dotyczy także wyceny świadczenia hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych – zakwaterowanie do wysokości 10 pkt przez pierwsze trzy dni pobytu pacjenta oraz do 9 pkt za następne dni.

Czytaj także: Projekt zarządzenia NFZ: bezlimitowe rozliczanie świadczeń chemioterapii >>>

Modyfikacji uległa wycena świadczenia hospitalizacja jednego dnia związana z zastosowaniem chemioterapii, polegająca na utrzymaniu stałej wyceny, niezależnie od liczby świadczeń następujących po sobie - 7 pkt.

Wprowadzono dodatkowe świadczenie związane z przyjęciem pacjenta w trybie jednodniowym i bez zastosowania  chemioterapii - 3 pkt oraz nowy typu porady - porada ambulatoryjna związana z chemioterapią  (z kompleksową realizacją świadczeń) wyceniona na 3 pkt.

Wprowadzone mechanizmy finansowania świadczeń kładą nacisk na skoncentrowanie opieki nad pacjentem, w szczególności w trybie jednodniowym i ambulatoryjnym. 

Wydane 5 grudnia 2014 roku zarządzenie nr 80/2014/DGL prezesa Narodowego Funduszu w sprawie określenia warunków i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapii implementuje regulacje dotyczące znowelizowanej ustawy z  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z  20 października 2014 roku zmieniających rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1441).