Narodowy Funduszu Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej projekty zarządzeń dotyczących określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego, leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz chemioterapii.

"Świadczeniodawcy realizujący leczenie pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego będą musieli zagwarantować pacjentowi terminową i kompleksową realizację świadczeń onkologicznych - rozumianą jako zapewnienie możliwości udzielania świadczeń zabiegowych, chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej, czy medycyny nuklearnej, odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym. Oznacza to możliwość udzielania wszystkich świadczeń +pod jednym dachem+ jak i w ramach umów o współpracy lub podwykonawstwo" - podkreślił NFZ w informacji na temat zarządzenia dotyczącego leczenia szpitalnego.

Fundusz zaproponował między innymi nowy mechanizm rozliczania tzw. zakresu skojarzonego nielimitowanego. Jak wyjaśnia NFZ, oznacza to, że w umowie zostaną wyodrębniane środki przeznaczone wyłącznie na realizację wskazanych produktów w ramach pakietu onkologicznego, a kwoty z tytułu realizacji tych świadczeń będą mogły być zwiększane. Jednocześnie NFZ podkreślił, że "pełna stawka za diagnostykę onkologiczną będzie przysługiwała tylko tym świadczeniodawcom, którzy terminowo i kompleksowo zdiagnozują pacjenta".

Czytaj więcej: Projekt zarządzenia NFZ: skojarzone leczenie onkologiczne >>>

W projekcie dotyczącym ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), zaproponowane zmiany dotyczą między innymi zasad rozliczania i finansowania świadczeń diagnostyki onkologicznej, wykonywanych u pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego, ale także zasad rozliczania i finansowania świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych.

Zarządzenie wprowadza katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych. NFZ podkreśla, że ich rozliczenie wymaga od świadczeniodawcy wykonania pełnej diagnostyki wynikającej ze wskazań klinicznych i obowiązujących standardów oraz wytycznych towarzystw naukowych odnoszących się do postępowania w tym zakresie. Obejmuje więc także badania kosztochłonne, w tym tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, PET, badania izotopowe czy endoskopowe przewodu pokarmowego.

Więcej o projekcie: Projekt NFZ: katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych w ramach AOS >>>

Natomiast jeżeli chodzi o projekt dotyczący chemioterapii, proponowane są tam zmiany w finansowaniu świadczeń dla pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego; dają możliwość bezlimitowego rozliczania świadczeń związanych z chemioterapią. Ponadto projekt przewiduje zwiększenie wyceny świadczeń ambulatoryjnych, jak i wprowadzenie możliwości zakwaterowania pacjentów.

Więcej na temat projektu zarządzenia dotyczącego chemioterapii czytaj: 
Projekt zarządzenia NFZ: bezlimitowe rozliczanie świadczeń chemioterapii >>>

Od stycznia 2015 roku w życie mają wejść rozwiązania z pakietu onkologicznego oraz kolejkowego, które zakładają między innymi wzrost roli lekarzy POZ w wykrywaniu chorób nowotworowych oraz opiece nad pacjentami po leczeniu onkologicznym, wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, wprowadzenie tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej, któa przewiduje, że diagnostykę onkologiczną placówki zrealizują w 2015 roku w terminie nie dłuższym niż 9 tygodni od dnia wpisania się pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia (w 2016 roku - 8 tygodni, a od 2017 roku  ma to być 7 tygodni). Z kolei zmiany dotyczące zmniejszenia kolejek do lekarzy przewidują zmianę raportowania czasu oczekiwania, tworzenie kolejek centralnych, premiowanie wizyt pierwszorazowych u specjalistów zamiast wizyt, których celem jest tylko przedłużenie recepty.(pap)

Zmiany w procesie kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, wynikające z wejścia w życie ustawy z tzw. pakietu kolejkowego, będą omawiane podczas szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2014.