OZZL: Niech CBA zbada rozporządzenie w sprawie recept
\\

Jak podaje Medycyna Praktyczna Online, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy kieruje rozporządzenie w sprawie recept lekarskich do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

29 marca br. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił do CBA z wnioskiem o zbadanie treści i sposobu powstania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich z powodu tego, że przepisy rozporządzenia sprzyjają korupcji i oszustwom, a mogłyby je skutecznie wyeliminować.

Związek wnioskuje, aby CBA sprawdziło, czy:

- przepisy § 6 ust. 1 pkt 6c w/w rozporządzenia, które faktycznie zmuszają lekarzy do wypisywania leków refundowanych wg nazw handlowych, a nie międzynarodowych, sprzyjają korupcji na styku: firma farmaceutyczna – lekarz albo utrudniają walkę z korupcją;

- przepisy § 3 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia, które zobowiązują lekarza do poświadczania na recepcie uprawnień pacjenta do refundacji, sprzyjają oszustwom godzącym w interesy ekonomiczne państwa przez to, że umożliwiają wypisywanie przez lekarzy recept na leki refundowane i wydawanie tych leków przez aptekarzy bez wiedzy pacjenta (i bez faktycznej potrzeby);

- miały miejsce jakieś pozamerytoryczne wpływy na Ministra Zdrowia lub jego współpracowników, które przesądziły o takiej treści przepisów i spowodowały, że Ministerstwo Zdrowia odrzuciło propozycje, których wprowadzenie eliminowałoby możliwość korupcji oraz oszustw przy wypisywaniu leków refundowanych.

Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 2 kwietnia 2012 r.

\
Data publikacji: 2 kwietnia 2012 r.