Wiceminister mówiła o tym odpowiadając na pytania PiS Anny Kwiecień i Piotra Uścińskiego w sprawie nowego modelu psychiatrii dziecięcej. Przypomniała, że system opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą, ale także nad dorosłymi, od wielu lat funkcjonuje w niezmienionej formie. - Do tej pory bazą były oddziały psychiatryczne w szpitalach wielospecjalistycznych bądź też szpitale psychiatryczne. Większość pacjentów borykających się z problemami zdrowia psychicznego była hospitalizowana, stosowano głównie metody farmakologiczne, nie było ciągłości opieki po wyjściu ze szpitala – mówiła.

Czytaj: Ma powstać 300 poradni dla dzieci - ambitny plan naprawy opieki psychiatrycznej>>
 

Z informacji wiceszefowej MZ wynika, że zaplanowano zmiany, które zakładają stworzenie trójstopniowego modelu opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą. Szczurek-Żelazko akcentowała, że pierwszy poziom powinien funkcjonować jak najbliżej miejsca zamieszkania i nauki dziecka, jego środowiska.
- Zakładamy, że te pierwsze zaburzenia zdrowia psychicznego, głównie emocjonalne i zaburzenia zachowania, mogą być korygowane w poradniach bez konieczności interwencji lekarskiej. Budujemy więc pierwszy poziom oparty na poradniach psychologiczno-psychiatrycznych - powiedziała. I przypomniała, że w poradniach będą pracowały czteroosobowe zespoły – psycholog, dwóch psychoterapeutów i terapeuta środowiskowy.