3900 zł brutto – zgodnie z obowiązującymi przepisami taka kwota bazowa obowiązuje teraz przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Kwota ta zostanie uwolniona w 2020 r. To znaczy, że dopiero od stycznia 2020 r. dyrektorzy będą się posługiwali już kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy obliczaniu najniższych wynagrodzeń.

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych - analiza czytaj tutaj>>
 

 

Zbigniew Góral, Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski

Sprawdź  
POLECAMY

Do podwyżek można dojść etapami

Minister Szumowski podkreślał, że muszą przygotować się na nieuchronne odmrożenie kwoty bazowej. Minister podał, że zgodnie z postulatem związków zawodowych m.in.: NSZZ "Solidarność oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, rozważają wcześniejsze odmrożenie kwoty bazowej z 3900 zł na 4513 zł (obecnie tyle wynosi).

Szef resortu zdrowia poinformował też, że w przyszłym tygodniu resort roześle precyzyjne dane dotyczące skutków finansowych dotyczących odmrożenia kwoty bazowej.

 

Wyliczenia w przyszłym tygodniu

- Te dane będą w przyszłym tygodniu – podkreśla minister Szumowski. – Tabela z tymi wyliczeniami zostanie także przekazana do Ministerstwa Finansów. Wtedy będziemy mogli mówić o skutkach odmrożenia części lub całości. Dopiero wtedy będziemy mogli rozmawiać precyzyjnie.

Aby kwota bazowa została zmieniona, konieczna byłaby nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.