Na liście znalazł się synagis (paliwizumab). Został on objęty refundacją w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS”. Do tej pory z takiej profilaktyki mogły skorzystać tylko niemowlęta urodzone przed 28. tygodniem ciąży i dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną.

- Rozszerzone zostały kryteria kwalifikacji do programu lekowego związanego z profilaktyką zakażeń wirusa RS. Będzie możliwa teraz terapia u dzieci urodzonych między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego, o co apelowali neonatolodzy. Od jutra większa populacja wcześniaków będzie objęta ochroną przed powikłaniami związanymi z tym wirusem – wiceminister Marcin Czech.

Wiceminister podkreślał, że w przypadku refundacji związanej z profilaktyką zakażeń z wirusem RS wprowadzili instrumenty dzielenia ryzyka. – Firma w coraz większym stopniu będzie uczestniczyła w wyrównaniu kosztów ponoszonych przez płatnika publicznego wraz ze wzrostem populacji dzieci zabezpieczanych – mówi Czech.

 

Wirus nabłonka groźny dla wcześniaków

Wirus RV, to wirus nabłonka dróg oddechowych, powoduje infekcje u ponad 80 proc. dzieci do 2. roku życia. Ponad 80 proc. niemowląt, hospitalizowanych z powodu tego zakażenia, nie ukończyło 6. miesiąca życia. U noworodków urodzonych o czasie wirus najczęściej wywołuje zapalenie oskrzeli lub płuc. Do najgroźniejszych powikłań dochodzi u wcześniaków, które gorzej przechodzą zakażenie wirusem RS z powodu niedojrzałego układu odpornościowego i niewykształconego w pełni układu oddechowego.

- U wcześniaków płuca są bardzo niedojrzałe po urodzeniu i gdy dojdzie do zakażenia wirusem RS dochodzi do bardzo poważnych schorzeń takich jak: zapalenie oskrzelików przebiegające z dusznością i zapalenia płuc, które grożą tym, że dziecko może nie przeżyć tak ciężkiej choroby- prof. Ewa Helwich, krajowa konsultant ds. neonatologii i dodaje, że widzą, że w sezonie największego zachorowania, który zaczyna się w listopadzie, a kończy pod koniec marca, wprowadzenie profilaktyki powoduje to, że dzieci nie chorują, a jeśli zachorują to nie dochodzi do ciężkiego zapalenia płuc.

W ramach profilaktyki dziecku podawane są gotowe przeciwciała przeciwko wirusowi. Po rozszerzeniu refundacji, będzie mogło skorzystać blisko 3 tysiące wcześniaków w czasie jednego sezonu jesienno-zimowego.

Wśród nowych zmian na liście aptecznej znalazły się: Formetic (metforminum) lek został objęty refundacją we wskazaniu: zespół policystycznych jajników.

W obwieszczeniu zostało dodanych 92 produktów leczniczych, w tym 70 w ramach listy aptecznej, 6 wyrobów medycznych i 16 w ramach programów lekowych.

Wiceminister Czech podkreślał, że rozszerzona została lista bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 r. życia.

Na liście znalazły się doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum refundowane dla pacjentów z cukrzycą) oraz leki przeciwzakrzepowe zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol.

- Dzięki tym zmianom nie będzie już żadnych barier, jeśli chodzi o leczenie cukrzycy u seniorów. Na liście są już insuliny zarówno ludzkie, jak i analogi insulin – mówi Czech.  

Nowe programy lekowe

W obwieszczeniu zostało dodanych 92 produktów leczniczych, w tym 70 w ramach listy aptecznej, 6 wyrobów medycznych i 16 w ramach programów lekowych. W programach lekowych znalazły się m.in.: dysport (Clostridium botulinum typ A), który został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu”, ofev (nintedanib) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu”. Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu.

Refundacją został objęty także gilenya (fingolimod) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego”. Refundacją został objęty także revolade (eltrombopag) w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną”.

Wiceminister Czech dodał, że pracują nad dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej. Planowane jest w niej ok. 25 zmian np.: w  programach lekowych ma być wprowadzona większa kontrola ministerstwa zdrowia, będzie mniejszy udział przemysłu, jeśli chodzi o konstrukcję tych programów, ale także listy leków mają być publikowane rzadziej, co trzy miesiące.