Od sposobu przeprowadzania oceny zależy w dużej mierze skuteczność funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bhp.

Ponieważ nie ma miejsc pracy w stu procentach bezpiecznych, ustawodawca wprowadził obowiązek przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Obowiązek ten nałożono na pracodawcę w art. 226 ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), a uszczegółowiono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
 

Cały artykuł dostępny jest na stronie www.bhp.abc.com.pl