Druga projektowana zmiana do rozporządzenia ministra zdrowia z  18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086 z późn. zm.) polega na dookreśleniu grup ryzyka do szczepień przeciwko ospie wietrznej narażonych na zakażenia ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przenoszenie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego.

Według projektu do grupy tej będą należeć dzieci do ukończenia 12 roku przebywające w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, w żłobkach i klubach dziecięcych.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, wprowadzenie szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób chorych w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min i osób dializowanych jest jednym z postulatów Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Wirusowe zapalenie wątroby tybu B to choroba postępująca o jednokierunkowym przebiegu, w której następuje spadek wydolności nerek powodujący konieczność leczenia metodą dializy. Aby uzyskać właściwy poziom ochrony osób dializowanych, szczepienia ochronne przeciwko WZW typu B powinny rozpocząć się odpowiednio wcześnie, zanim nastąpi leczenie metodą dializy.

Kolejna projektowana zmiana do rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych dotyczy przepisu, zgodnie z którym książeczka szczepień stanowi odrębną część włączoną do książeczki zdrowia. Obecnie obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia książeczki zdrowia, stąd też zasadne jest usunięcie tego terminu ze wskazanego wyżej aktu normatywnego.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz


Na temat obowiązkowych szczepień ochronych czytaj także:

Obowiązkowe szczepienia ochronne: wzrasta liczba przeciwników >>>
 
Unia Europejska: 25 mln euro rocznie na globalne programy szczepień>>>

Debata: potrzebna jest edukacja w sprawie szczepień >>>