Małgorzata Dziedziak od 16 lat pracuje w sektorze publicznym. Od 2013 roku jest związana z Narodowym Funduszem Zdrowia – najpierw w opolskim oddziale, potem w mazowieckim na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw finansowych. Od listopada 2020 roku kierowała kujawsko-pomorskim oddziałem funduszu.
 

Małgorzata Dziedziak jest absolwentką Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze – kierunek fizjoterapia, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu – zarządzanie, specjalność zarządzanie w strefie usług zdrowotnych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe z audytu kontroli zarządczej i rachunkowości.