Z domowej wentylacji mechanicznej korzystają pacjenci, którzy potrzebują nieinwazyjnego wspomagania oddechu respiratorem. Według danych Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej takich pacjentów jest w Polsce obecnie ok. 9 tys., w tym ponad 5 tys. pacjentów z obturacyjną chorobą płuc (POChP). W środę 12 stycznia był to jeden z tematów poruszonych na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych: Polityki Senioralnej, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Zdrowia. Komisje dyskutowały nad opieką długoterminową oraz strategią deinstytucjonalizacji.

Czy NFZ jest zobowiązany do zapłacenia za świadczenia zdrowotne (hospicjum domowe, wentylacja mechaniczna w domu) wykonane ponad limit? - zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX >

 

Wentylacja mechaniczna przeszacowana?

- Przebywanie tych pacjentów w domu to duża oszczędność dla szpitali. Od lat opieka długoterminowa jest ograniczana. Na przyszły rok mamy wzrost wyceny świadczeń w opiece długoterminowej rzędu 2,5 proc. 58 mln zł nie starczy nawet na pacjentów już objętych opieką, nakłady maleją i ogranicza się wyceny – mówił Robert Suchanke, prezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przyznał, przepraszając, że wycena tych świadczeń przez ostatnie lata była mocno zawyżona. - Jest oczywistym faktem, że ta wycena dokonana 4-5 lat temu przez Agencję (Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – AOTMiT – red.) – wtedy nie było konsensusu i zgody Agencji, ta wycena została przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia bez zgody Agencji i przepraszamy, że przez tak długi okres czasu była mocno zawyżona. Na pewno część podmiotów leczniczych zarobiła duże środki finansowe w tym zakresie i to jest faktycznie duży błąd, bo nie jesteśmy w stanie dobrze wycenić wszystkim. Część świadczeń jest wyceniona za wysoko – mówił wiceminister Miłkowski. Zaznaczył, że w tych ostatnich latach udzielanie tych świadczeń bardzo się rozwijało.

Czytaj w LEX: Wymiar czasu pracy w 2022 r. w ochronie zdrowia >

- Nadwykonania były na poziomie 500-1000 proc. w poszczególnych podmiotach leczniczych. Zresztą źle są określone wskazania kwalifikacyjne pacjentów, którzy mogą korzystać z tych świadczeń – dodał.

Spór o retaryfikacja wycen

Wycena podlegała z końcem zeszłego roku retaryfikacji, jak zaznaczył wiceminister, według aktualnych kosztów i teraz czeka na wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z końcem listopada 2021 r. Rada do spraw Taryfikacji opublikowała opinię o raporcie AOTMiT, gdzie rekomendowano obniżenie wyceny świadczeń wentylacji mechanicznej o 62 proc. Robert Suchanke nie zgadza się ze stanowiskiem resortu dotyczącym tego, że wycena była za wysoka dotąd i domaga się dialogu. Zarzucił ministerstwu, że szacunku dokonano na podstawie danych szpitali, a nie Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.

Wiceminister Miłkowski zaznaczył, że resort zdrowia planuje zmienić standard opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie nad czym pracuje specjalny zespół, tak by wdrożyć go w drugim kwartale tego roku. Podkreślił też, że w obecnych pracach nad zmianą rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wyrobów medycznych na zlecenie planowane są zmiany, tak by pacjenci mieli dostęp do produktów związanych z wentylacją mechaniczną.