Jak poinformował rzecznik prasowy uczelni Łukasz Staniszewski, koszt inwestycji wyniesie 19,6 mln zł.  Budowa ośrodka ma się zakończyć w kwietniu 2023 roku.

Mikroakcelerator liniowy do radiochirurgii – pierwsze takie urządzenie w Polsce

W nowo powstającym ośrodku zamontowany i uruchomiony zostanie nowoczesny mikroakcelerator liniowy do radiochirurgii – pierwsze takie urządzenie w Polsce.  Urządzenie umożliwia przeprowadzanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych, jest szczególnie przydatne do nieinwazyjnego usuwania nowotworów w obszarze mózgu, twarzoczaszki, szyi. ZAP X stosowane jest także w leczeniu m.in. padaczki lekoopornej oraz choroby Parkinsona. Ponadto zmniejsza ryzyko powikłań w radiochirurgii.

 

– Urządzenie pozwoli nam utworzyć ośrodek unikalny nie tylko w Polsce, ale jeden z pierwszych tego typu na świecie – mówi prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor ds. Collegium Medicum UWM, i dodaje: – Będziemy mogli z submilimetrową precyzją usunąć ognisko raka, przerzut, zmiany powodujące lekooporną padaczkę, zlikwidować uporczywy ból przy niezwykle trudnych do leczenia neuralgiach nerwów czaszkowych. Jak zaznacza prof. Nawrocki, istotne jest to, że urządzenie nie wymaga specjalnego bunkra z żelbetonu. Promieniowanie jest zatrzymywane dzięki osłonom wbudowanym w urządzenie, więc personel medyczny jest bezpieczny.  

ZAP X przyjedzie z USA

Urządzenie ZAP X waży  27 ton do Olsztyna trafi z Zachodniego Wybrzeża USA – popłynie do portu w Hamburgu, następnie ciężarówkami przyjedzie do Olsztyna. Przewidywany termin to połowa sierpnia. Urządzenie umieszczone zostanie w 1-kondygnacyjnym budynku o powierzchni 233 m2. Budynek będzie połączony z istniejącym już budynkiem i tam znajdzie się zaplecze mikroakceleratora. Jedna ze ścian ośrodka będzie przeszklona i mikroakcelerator będzie można oglądać przez szybę. Na czas badań będzie zasłaniana.