Naczelna Izba Aptekarska protestuje przeciwko uchwaleniu ustawy refundacyjnej w obecnym kształcie.
Dnia 14 stycznia 2012 r. Naczelna Rada Aptekarska podjęła decyzję o rozpoczęciu protestu. Wzywa wszystkich aptekarzy do ograniczenia od 16 stycznia 2012 r. pracy w godzinach 13.00-14.00 jedynie do realizacji recept w nagłych przypadkach.
Ponadto farmaceuci w sposób rygorystyczny, jak tego wymagają obowiązujące przepisy prawa oraz umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, będą badać formalną poprawność recept lekarskich, a leki refundowane zamierzają wydawać jedynie na podstawie recept prawidłowo wystawionych.
W ten sposób aptekarze chcą wymusić zmianę art. 44 ustawy refundacyjnej, aby istniała możliwość uzyskania przez Pacjenta leku tańszego niż przepisany na recepcie. Poza tym, domagają się oni:
-zaprzestania karania aptekarzy za błędy na receptach przez nich niezawinione (uchylenia art. 43 ust.1 pkt. 6 ustawy refundacyjnej);
- rzeczywistej abolicji dla aptek w związku z wydawaniem leków na wadliwe recepty wystawione podczas protestu lekarzy, po 1 stycznia 2012 roku (zmiany ustawy z 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy refundacyjnej).
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.nia.org.pl, stan z dnia 14 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2012 r.