Wydanie nowego zarządzenia było konieczne z uwagi na fakt umożliwienia świadczeniodawcom rozliczania się z Funduszem od nowego roku poprzez faktury elektroniczne.
Nowe zarządzenie szczegółowo określa szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący przekazywania dokumentów takich jak faktura elektroniczna, rachunek elektroniczny, nota elektroniczna oraz dane elektroniczne zawarte w fakturze, rachunku lub nocie papierowej. Komunikat nie dotyczy jednakże rozliczeń w przypadku realizacji świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, które dokonywane są za pomocą Systemu Rozliczeń Uzdrowiskowych (SRU) oraz rozliczania programów profilaktycznych gdyż są one rozliczane za pomocą Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).
Zarządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. i przyjęty zarządzeniem komunikat sprawozdawczy ma zastosowanie do okresów sprawozdawczych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl