Przychodnie Medical Management świadczą też usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego, domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Poza kontraktem NFZ w placówkach realizowane są również świadczenia komercyjne.

Neuca S.A. inwestuje w przychodnie lekarskie poprzez spółkę zależną Neuca Med od 2014 roku. W wyniku akwizycji sieć Świat Zdrowia zarządza obecnie 29 przychodniami zlokalizowanymi w 6 województwach.

Neuca Med posiada także udziały w spółkach prowadzących badania kliniczne – Clinport,  BioScience i Medica Pro Familia a także w spółce Mediporta, zajmującej się rozwojem i dostarczaniem oprogramowania i usług dla palcówek medycznych oraz w spółce Diabdis, prowadzącej działalność w zakresie telemedycyny.

W styczniu 2016 Neuca Med kupiła 100 procent udziałów spółki Ortopedio.pl sp. z o.o., która zajmuje się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Czytaj: Neuca wejdzie w skład indeksu MSCI>>>

Podstawowa działalność Grupy Neuca to hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce.