Chodzi o zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Zarządzenie wprowadza wzrost stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych oraz zmianę współczynnika 1,30 od 1 września 2018 r. (zmiana związana jest z finansowaniem pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ).

Fundusz szacuje, że skutek finansowy wprowadzenia niniejszego zarządzenia dla NFZ w 2018 roku wyniesie ok. 32 mln zł. 

W zarządzeniu zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
O finansowaniu podstawowej opieki zdrowotnej na gruncie nowych przepisów czytaj tutaj>>

Aneksy wygasają, co będzie dalej?

Przypomnijmy, że w niedzielę, 30 września wygasają aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze rodzinni podkreślają, że do tej pory nie otrzymali propozycji warunków pracy i płacy lekarzy w POZ, które mają obowiązywać od 1 października 2018 r. Jeśli do niedzieli nie podpiszą kontynuacji umów z NFZ, w poniedziałek nie będą mogli przyjąć pacjentów.

Porozumienie Zielonogórskie napisało list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym alarmują, że grozi nam załamanie się systemu podstawowej opieki zdrowotnej.

 


W czwartek spotkanie w centrali NFZ

Przypomnijmy, że w czerwcu br. NFZ znalazł dodatkowe 78,5 mln zł dla podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki temu stawka na pacjenta wzrosła o ok. 25 groszy. Wtedy organizacje zrzeszające lekarzy rodzinnych podkreślały, że podwyżka to ruch w dobrą stronę, ale nie ukrywały, że chcą więcej. To dlatego podpisali umowy na trzy miesiące, a nie na pół roku. Chcieli wrócić do negocjacji w tym roku.

- Zostało wydane zarządzenie dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych, ale nadal nie wiemy, jakie mają być warunki dotyczące aneksowania umów – mówi dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, zrzeszającej lekarzy rodzinnych. – Zostaliśmy zaproszeni na czwartek do centrali NFZ, mam nadzieje, że wtedy usłyszymy więcej na temat aneksów.

Sylwia Wądrzyk, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia podała, że jeszcze w tym tygodniu oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przekażą do POZ aneksy uwzględniające wzrost finansowania. Mają one obowiązywać od 1 września br.