POZ PLUS daje lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej znacznie więcej kompetencji  w zakresie zlecania badań medycznych. Program przewiduje dodatkowy „budżet powierzony”, który placówki będą mogły przeznaczyć wyłącznie na badania i konsultacje specjalistyczne.
Wybrane placówki POZ będą zapewniały rozszerzony zestaw świadczeń opieki zdrowotnej. Do tej pory świadczenia te nie wchodziły w zakres kompetencji lekarza POZ lub były wykonywane w zbyt ograniczonym zakresie. Nowy model funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej ma sprawić, że dostęp do badań specjalistycznych będzie lepszy na etapie poz niż to jest teraz.

Placówki, które wezmą udział w programie będą musiały położyć większy nacisk na profilaktykę. W ramach rozszerzonego zestawu świadczeń lekarz poz będzie musiał prowadzić profilaktykę dostosowaną do wieku i płci pacjenta, czyli robić m.in. bilanse zdrowia osób dorosłych oraz pakiety edukacyjne skupiające się na usługach profilaktycznych i promocji zdrowego trybu życia.

Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego nierealne oczekiwania

Porozumienie Zielonogórskie, zrzeszające przedstawicieli podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, stomatologii, rehabilitacji i psychiatrii w piętnastu województwach negatywnie oceniło program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej POZ PLUSi nie rekomendowało członkom Federacji, by brali w nim udział.

Andrzej Zapaśnik, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego podkreślał, że ich zdaniem, pilotaż opieki koordynowanej w POZ jest źle przygotowany. Zdaniem Zapaśnika założenia pilotażu nie są dostosowane do rzeczywistych możliwości praktyk lekarskich, ale także potrzeb  pacjentów.

Ekspert podkreślał, że ich największe zastrzeżenia dotyczą bilansów zdrowia dorosłych, bo - jego zdaniem - źle ustalono grupy wiekowe, które mają wziąć w nich udział. Przewidziano szeroki zakres świadczeń zdrowotnych, które mają być wykonywane u osób dorosłych w wieku 20-65 lat. - Lekarz, biorący udział w pilotażu musi zrobić komplet badań profilaktycznych u 25 proc. do 30 proc. populacji w tym wieku, która mu podlega. Ma na to półtora roku. Pierwotnie pilotaż planowano na 4 lata i w takim czasie bylibyśmy w stanie przebadać tyle osób, ale nie w półtora roku - podkreślał Zapaśnik. 

Jak finansowany jest pilotaż POZ PLUS czytaj tutaj>>

Zdaniem eksperta, żeby spełnić minimalne wymagania tego programu, lekarz musiałby robić jeden bilans dziennie, a to nierealne. Gdy nie spełni tych minimalnych wymagań, NFZ może z nim rozwiązać umowę.

Lekarz będzie musiał zadbać o rehabilitację

Lekarz poz biorący udział w POZ PLUS będzie musiał także zarządzać i koordynować opiekię w 11 najbardziej rozpowszechnionych w Polsce niezakaźnych chorobach przewlekłych, ale także zadbać o fizjoterapię ambulatoryjną świadczoną w wybranych chorobach przewlekłych, finansowaną poza projektem ze środków krajowych przez płatnika w ramach budżetu powierzonego.

Pilotażowy projekt „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – model POZ +” realizowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu to 73 mln zł, a jego realizacja ma się zakończyć pod koniec 2019 r.