Mazowiecki oddział Funduszu prowadzi 59 postępowań konkursowych z zakresu psychiatarii dziecięcej. Dotyczą one  wszystkich powiatów województwa oraz gmin-dzielnic m.st. Warszawy. Fundusz chce zawrzeć umowy  z 91 poradniami - co najmniej jedna w każdym obszarze. NFZ Mazowsze przeznaczył na ten cel 37,8 mln zł. Kontrakty planuje podpisać od kwietnia 2020

Konkurs ma ścisły związek ze zmianami w modelu opieki psychiatrycznej dziecięcej wprowadzonym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z 19 czerwca 2019 r. Zgodnie z nim nowy model będzie się opierał  na trzech poziomach.

Sprawdź w LEX: Czy o przyjęciu pacjenta do szpitala może zdecydować lekarz będący w trakcie specjalizacji?  >

Trójstopniowy system

Pierwszy poziom to środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne z personelem w skład którego wchodzą psycholog, terapeuta środowiskowy oraz dwóch psychoterapeutów. Poradnie mają zajmować się wybranymi, występującymi dość powszechnie problemami, niewymagającymi konsultacji lekarza psychiatry.

Sprawdź w LEX: Czy lekarz POZ może zaordynować leki zlecone przez psychiatrę? >

Minister zdrowia w rozporządzeniu wskazał, że w  jednej placówce podlegała populacja dzieci i młodzieży była  w liczbie od 5 do 10 tys. osób. Szacuje się, że w skali kraju może powstać ok. 300 poradni.

 

Jeśli na pierwszym poziomie specjaliści uznają, że problem wymaga interwencji lekarza,  skierują dziecko  na drugi poziom, który stanowią środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, czyli poradnie zdrowia psychicznego, leczenie środowiskowe oraz oddziały dzienne psychiatryczne.

Sprawdź w LEX: W jakich okolicznościach jest konieczne ograniczenie praw pacjenta psychicznie chorego? >

Niedobór psychiatrów

NFZ podkreśla, że wdrażane rozwiązania mają na celu odejście od opieki zinstytucjonalizowanej, gdzie często pierwszym kontaktem był oddział psychiatryczny, na rzecz opieki środowiskowej. NFZ też musi stawiać na takie rozwiązania gdyż w Polsce mamy zaledwie 430 psychiatrów dziecięcych, którzy odchodzą do sektora prywatnego. Potrzeba drugie tyle gdyż 600 tys. dzieci potrzebuje leczenia psychiatrycznego.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy za szkody wyrządzone pacjentowi w związku ze stosowaniem przymusu >