Wysokość opłat jest ustalana przez kierownika, a informacja na ten temat powinna być jawna i udostępniana w szpitalu.
„Jeśli zatem przebywanie osób bliskich przy dziecku powoduje dla podmiotu leczniczego dodatkowe koszty, na przykład za korzystanie z pościeli czy mediów, mogą zostać pobrane opłaty z tego tytułu. Oznacza to, że kierownik podmiotu leczniczego może ustalić opłatę za przebywanie osób bliskich przy dziecku, tylko wtedy, kiedy wynikają z tego dla podmiotu leczniczego dodatkowe koszty. Wysokość tych kosztów powinna zostać przez podmiot leczniczy udokumentowana. Nie w każdym przypadku bowiem z obecności rodziców wynikają koszty dla szpitala, na przykład gdy nie korzystają oni ze szpitalnego łóżka” – wyjaśnia resort zdrowia.

„Podkreślić należy, iż ustawa mówi o możliwości pobierania opłaty, co oznacza, iż kierownik podmiotu zawsze może odstąpić od jej pobierania”- zaznacza ministerstwo.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w oddziale dziecięcym należy zapewnić - dla rodziców lub opiekunów dziecka - dodatkowe łóżka w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wyposażone dodatkowo w natrysk.

 Jak wyjaśnia Ministerstwo w praktyce warunki te zależą w dużej mierze od możliwości (w tym lokalowych) konkretnego szpitala. Istnieją szpitale, które tego wymagania nie spełniają i realizują w tym zakresie programy dostosowania. Termin dostosowania placówek upłynie 31 grudnia 2017 roku.

„Coraz więcej podmiotów leczniczych podejmuje wysiłek dla tworzenia warunków do pełnego korzystania z prawa pobytu rodziców. Wiele szpitali wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców wydziela odrębne pomieszczenia o charakterze hotelowym dla rodziców lub tworzy hotele” – podkreśla ministerstwo.

 

Źródło: www.rpo.gov.pl