Zgodnie z projektowanymi uchwałami nakłady z budżetu państwa na realizację programów kształtują się w następujący sposób:

- Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy o wartości kosztorysowej 326 963 tys. zł. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po roku 2012 wynoszą 112.491 tys. zł, w tym:

- w roku 2013 – 36 459 tys. zł

- w roku 2014 – 54 000 tys. zł

- w roku 2015 – 22 032 tys. zł

- Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie o wartości kosztorysowej 550 901 tys. zł. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po roku 2012 wynoszą 435 009 tys. zł, z czego:

- w roku 2013 – 197 000 tys. zł

- w roku 2014 – 198 909 tys. zł

- w roku 2015 – 39 100 tys. zł

Źródło: www.mz.gov.pl