Ministerstwo wyjaśnia, że „z uwagi na skalę przedsięwzięcia, jakim jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, oraz zróżnicowany stopień informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, podjęto prace legislacyjne mające na celu wydłużenie okresu przejściowego, w którym równolegle będą funkcjonować papierowa i elektroniczna postać dokumentacji medycznej”.

Z komunikatu opublikowanego na stronie Ministerstwa wynika, że przygotowany został poselski projekt nowelizacji ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 poz. 657) dotyczący przesunięcia terminu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej na 1 sierpnia 2017 roku (druk sejmowy nr 2477).

Z badania przeprowadzonego przez Korporację Badawczą Pretendent oraz firmę Fortinet wynika, że  jedynie 10 procent polskich szpitali (zarówno publicznych, jak i prywatnych) jest gotowych do pełnego wdrożenia e-dokumentacji medycznej.