Kolejnych 46 procent placówek oceniło stan przygotowań do e-rewolucji jako przeciętny, a 10 procent jako zły lub bardzo zły. Co piąta ankietowana placówka przyznaje, że miała problemy z pozyskaniem środków na ten cel.

Połowa szpitali miejskich i jedna trzecia powiatowych będzie gotowa z elektroniczną dokumentacją najwcześniej za dwa lata. Nawet te, które w ostatnim czasie zainwestowały w zakup systemów informatycznych, potrzebują czasu.

Ministerstwo Zdrowia obiecało, że przesunie termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie papierowej do 2017 roku. Jednak prace nad nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która ma zawierać te zmiany, postępują bardzo powoli. Na razie projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl