Zgodnie z przepisami projektu osobą uprawnioną do pracy w zespołach zajmujących się kontrolą zakażeń szpitalnych może być również osoba posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii. Tym samym resort zdrowia rozszerzył przedmiotowy katalog uprawniających. Uzupełnieniu kwalifikacji z wyżej wymienionych dziedzin umożliwi interpretację m.in. wyników badań, a także oceny sytuacji epidemiologicznej.

Źródło: Gazeta Pawna