Roboczy zespół specjalistów, który w środę po południu spotkał się w resorcie spraw wewnętrznych ma za zadanie wypracowanie spójnego programu działań profilaktycznych, skupionych na przeciwdziałaniu zażywania dopalaczy. Jednym z proponowanych rozwiązań są filmy edukacyjne i materiały informacyjne, które zostaną przygotowane tak, aby docierały do młodego odbiorcy i mają być przekazywane w skali ogólnokrajowej.
W pracach zespołu w MSW biorą udział m.in. przedstawiciele resortów edukacji, zdrowia, sprawiedliwości oraz administracji i cyfryzacji a także przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektora Sanitarnego i policji a także pełnomocniczka rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach.
Resort zapowiedział w komunikacie po spotkaniu, że przygotowane materiały profilaktyczne będą promowane głównie w mediach internetowych i portalach społecznościowych, bo stamtąd młodzi ludzie czerpią najwięcej informacji. Jednak w promowaniu życia bez dopalaczy i narkotyków mają być zaangażowane tradycyjne media telewizja, radio i prasa. Przekaz ma trafić do rodziców i pedagogów i dorosłych odbiorców - uważa zespół.
Podczas środowego spotkania Główny Inspektor Sanitarny zadeklarował, że materiały edukacyjne będą rozpowszechniane na koloniach i obozach, w tych placówkach, w których Sanepid przeprowadza rutynowe kontrole - poinformowała rzeczniczka prasowa MSW Małgorzata Woźniak. Na stronach internetowych prezentowane będą istniejące już filmy przygotowane przez niektóre komendy wojewódzkie policji.
Woźniak podała, że szefowa resortu Teresa Piotrowska zadeklarowała rozszerzenie działalności policyjnego programu PAT - "Profilaktyka a Ty" do którego mają zostać dołączone szkoły podstawowe. W kraju PAT obejmuje 300 tys. młodych ludzi - przypomniała Woźniak.
Podczas kolejnych spotkań zespół ma przeanalizować możliwe działania edukacyjne i informacyjne prowadzone od września w szkołach. W prace zespołu zostanie też zaangażowana Rada do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Więcej>>