Akcja to jeden z efektów współpracy Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi i Telewizji Polskiej, między innymi w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz szerzenia idei krwiodawstwa

W holu budynku B czekać będzie zespół specjalistów, którzy opowiedzą o tym, jak zapobiegać chorobom nowotworowym, w jaki sposób kontrolować stan zdrowia, a także jakie objawy powinny zwrócić naszą uwagę oraz czy wymagają one konsultacji z lekarzem.

Badanie mammograficzne nie wymaga skierowania lekarskiego, należy się jednak zarejestrować. Badanie jest bezpieczne i trwa zaledwie kilka minut. Konieczny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Niezbędne będzie także podanie adresu zamieszkania. W przypadku posiadania wyników i zdjęć z wykonanych wcześniej badań mammograficznych, prosimy przynieść je ze sobą.

Będzie można także honorowo oddać krew w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, który będzie czekać przed budynkiem B w Zakładzie Głównym w godzinach od 9.00 do 14.00. 

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]