Ministerstwo Zdrowia: sieć szpitali nie oznacza likwidacji placówek

Resort zdrowia opublikował kolejne wyjaśnienie dotyczące planowanej sieci szpitali, w którym tłumaczy, że celem projektowanych zmian jest zapewnienie stabilnego finansowania szpitalom, a nie ich likwidacja. Według resortu projekt nie przesądza, które szpitale wejdą do sieci.

Ministerstwo wyjaśnia, że ryzyko zamykania placówek jest związane z obecną sytuacją, gdy szpitale nie mogą mieć pewności co do tego, czy w danym roku w ogóle otrzymają umowę z NFZ, ani jaka będzie wysokość przyznanych im środków. Trwający od wielu lat stan permanentnej niepewności utrudnia racjonalne inwestycje i długofalową, stabilną politykę kadrową. Przyczynia się także do marnotrawienia zasobów, którymi dysponują szpitale.

Projekt ustawy o sieci szpitali w konsultacjach

Projekt ustawy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej, który wprowadza tzw. sieć szpitali, został poddany konsultacjom publicznym. Zgodnie z wymogami legislacyjnymi załączono do niego projekt rozporządzenia wykonawczego, zawierający wstępne propozycje dotyczące zasad i kryteriów kwalifikacji podmiotów leczniczych do sieci. Ministerstwo podkreślamy jednak, że na tym etapie prac uzgodnieniom i konsultacjom podlega wyłącznie projekt ustawy.

Resort zapewnia, że po rozpatrzeniu uwag do ustawy modyfikowany będzie także projekt rozporządzenia. 
„Zaproponowane w nim przepisy nie mogą być podstawą do wyciągania pochopnych wniosków dotyczących jakichkolwiek placówek medycznych. Na obecnym etapie prac nie jest możliwe wskazanie, ani ile podmiotów leczniczych będzie miało zagwarantowane finansowanie w ramach sieci szpitali, ani które szpitale nie wejdą do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – czyli tzw. sieci szpitali” – czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa.

Szczególny tryb włączania szpitali do sieci

Ministerstwo podkreśla, że projekt ustawy przewiduje szczególny tryb włączania do sieci podmiotów, które powinny być nią objęte ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom na terenie danego województwa odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z projektem, w sytuacji gdy takie podmioty lecznicze nie spełnią kryteriów określonych w rozporządzeniu i nie będą mogły zostać na tej podstawie zakwalifikowane do sieci, będą mogły zostać do niej włączone na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia (art. 95n ust. 6). W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie również odstąpienie od wymogu posiadania izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Czytaj także: Projekt o sieci szpitali - co musisz wiedzieć?>>>

 

Ministerstwo wyjaśnia także, że zgodnie z projektem PSZ (sieć szpitali) nie obejmuje opieki psychiatrycznej ani opieki długoterminowej. Z założenia do sieci powinny zostać włączone wszystkie szpitale, które mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (szczególnie udzielające świadczeń w trybie „ostrym”).

Placówki opieki psychiatrycznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze nie mają być włączane do PSZ, zatem projektowana ustawa nie zmienia ich sytuacji. Dotyczy to także placówek rehabilitacyjnych, które nie udzielają jednocześnie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego.

Poza tym, aby zapewnić pacjentom właściwy dostęp do świadczeń szpitalnych, nadal będą przeprowadzane uzupełniające konkursy ofert.


Będzie nowa wersja projektu ustawy o sieci szpitali 

Ministerstwo podkreśla, że utworzenie sieci szpitali to bardzo potrzebny i jednocześnie skomplikowany projekt, którego celem jest zapewnienie lepszych warunków funkcjonowania szpitali i poprawa opieki specjalistycznej nad pacjentami. Dlatego uważnie rozpatrywane i analizowane są wszystkie zgłoszone do niego uwagi. Na ich podstawie tworzona jest nowa wersja ustawy.

Resort zapewnia także, że szpitale, które są istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków (między innymi wymieniane często w mediach: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Katowickie Centrum Onkologii czy Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich) będą funkcjonowały w ramach PSZ.Źródło: www.mz.gov.pl