Wiceminister Gadomski wyjaśnił, że głównym celem programu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby pracowników zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, w szczególności nowotwory.

- Profilaktyka to najskuteczniejsza i najtańsza metoda leczenia nowotworów. Pozwala obniżyć nie tylko koszty bezpośrednie związane z terapią, ale także koszty pośrednie, wynikające m.in. z absencji chorobowej w pracy pacjentów i ich rodzin - ocenił Gadomski i zwrócił uwagę, że w Polsce zbyt mało osób zgłasza się na badania profilaktyczne.

Wiceminister podał, że z badań profilaktycznych w kierunku raka piersi czy raka macicy korzysta od 20 do 25 proc. kobiet. Tymczasem powinno to być przynajmniej 60-70 proc.

Wiceszef resortu wyraził przekonanie, że program "PracoDawcaZdrowia" przyniesie korzyści nie tylko pracownikom w postaci np. wolnego dnia na badania profilaktyczne czy wsparcia aktywności fizycznej.

- Będzie on korzystny również dla pracodawców. Nie tylko zmniejszy absencję chorobową pracowników, ale także pozwoli zbudować markę firmy, która dba o zatrudnione w niej osoby. A to jest bardzo ważne na trudnym rynku pracowników – wskazał.

Konkurs dla firm z certyfikatem

Program ma charakter konkursu. Firmy, które wezmą w nim udział, będą ubiegały się o certyfikat "PracoDawcaZdrowia". Dla tych, które go zdobędą, nie będzie gratyfikacji finansowych. Certyfikat ma charakter honorowy. Będzie przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy i przedstawiciele związków zawodowych.

Gadomski wyjaśnił, że o certyfikat mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą "ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy".

Aby otrzymać certyfikat, pracodawcy muszą spełnić m.in. następujące warunki: promować aktywny styl życia pracowników, zwalczać palenie tytoniu przez pracowników, wspierać badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań, działać na rzecz ograniczenia stresu pracowników, chronić pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Wnioski konkursowe są od czwartku do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Można je składać w formie elektronicznej lub listownie.

Jakie badania profilaktyczne są przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę czytaj tutaj>>

Potrzebne są zmiany w medycynie pracy

Wiktor Masłowski, ekspert Business Centre Club ds. służby zdrowia podkreśla, że w Polsce za późno ludzie zgłaszają się na badania profilaktyczne, ale by zmienić to zjawisko należałoby rozszerzyć zakres badań medycyny pracy, a nie ogłaszać konkurs dla pracodawców.

- Mamy bardzo dużą umieralność z powodu nowotworów – mówi Wiktor Masłowski. - Jesteśmy na niechlubnym trzecim miejscu w Europie. Żeby zmienić te dramatyczne statystyki, konieczne są systemowe rozwiązania w medycynie pracy, a nie konkurs. Od lat mówi się o tym, że badania należące do medycyny pracy powinny być rozszerzone np. o cytologię, ale niestety takich działań resort zdrowia nie podejmuje.

Masłowski przypomina, że zgodnie z prawem, pracownicy już mają gwarantowane, że pracodawca musi im umożliwić wykonanie okresowych i kontrolnych badań lekarskich w ramach godzin pracy.