Wyniki badań przeprowadzonych przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii wskazują, że 50 procent policjantów ma nadwagę.
 
Co więcej, sprawdziany aktywności fizycznej służb mundurowych wskazują, że w 2014 roku niemal 10,4 procent osób nie przystąpiło do testów sprawnościowych z powodów zdrowotnych, a niemal tyle samo nie zakwalifikowało się do testu, bądź zdało go na minimalnym poziomie.
 
W ramach Narodowego Planu Zdrowia na lata 2016-2020 Ministerstwo Zdrowia będzie prowadzić programy redukcji nadwagi i otyłości w armii i w policji oraz zleci kompleksowe badanie sposobu żywienia służb mundurowych.

Czytaj: Powstaje program walki ze śmieciowym jedzeniem>>>
 
Na walkę z otyłością nie tylko mundurowych, ale wszystkich Polaków resort zamierza przeznaczyć do 2020 roku 37 mld złotych. (pap)