Początkowo katalog badań został poszerzony i w takiej formie znalazł się w rozporządzeniu z 20 października 2014 roku (Dz. U. poz. 1440).

Czytaj: Zmiany w POZ: większy zakres badań zlecanych przez lekarza >>>

Projekt obecnego rozporządzenia z 19 grudnia 2014 roku dokonuje następujących zmian:

- rozdzielenie badań FT3 i FT4 (na dotychczasowej liście zostały umieszczone pod jednym punktem);

- doprecyzowanie badania z PSA - Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny) na PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity);

- doprecyzowanie przepisu dotyczącego badania USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, rozszerzając o ocenę gruczołu krokowego;

- zmiany w zakresie katalogu badań USG - wg projektowanych przepisów, lekarz POZ będzie mógł zlecić badania:

88.713 USG tarczycy i przytarczyc,

88.717 USG ślinianek,

88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,

brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej),

obwodowe węzłów chłonnych (88.790 USG węzłów chłonnych).

- wykreślenie z listy echokardiografii;

- zmianę definicji lekarza rodzinnego przyjmującego deklarację wyboru - zrezygnowano z dookreślenia "dorosłych lub do ukończenia 18 roku życia".

Projekt zakłada, że nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia aktu, jednak do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Opracowanie: Alicja Plichta