Nowym dyrektorem instytucji ma być szef Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, dr hab. Artur Kamiński, który będzie łączył obie funkcje. 

Według Rzeczpospolitej powodem odwołania profesora był konflikt z wiceminister zdrowia Katarzyną Głowalą, nadzorująca Poltransplant.  Ministerstwo Zdrowia natomiast jako przyczynę dymisji podało zmiany organizacyjne oraz utratę zaufania.

Do zadań Poltransplantu należy między innymi koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju; prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów; prowadzenie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-OFERTA_HTML-]