Należy zbudować system, który umożliwi zabezpieczenie właściwego poziomu świadczenia usług medycznych z zachowaniem wysokiej ich jakości, przy jednoczesnym ograniczeniu środków finansowych przeznaczonych na działalność – czytamy we wstępie do publikacji „Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej”, która została opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Aby było to możliwe, według autorów opracowania, konieczne jest zaangażowanie menedżera, który wykreuje wizję rozwoju placówki medycznej w dłuższej perspektywie czasowej, potrafi przekonać jej pracowników o słuszności działań podejmowanych w celu osiągnięcia biznesowego sukcesu oraz zmotywować ich dzięki umiejętnemu stosowaniu odpowiednich technik.

Autorzy podkreślają, że adresatami działań w systemie ochronie zdrowia są przede wszystkim pacjenci, dlatego należy uwzględnić ich potrzeby i podejmować takie działania, które zagwarantują im satysfakcję i zadowolenie. Jednocześnie konieczne jest stałe monitorowanie ich oczekiwań i reagowanie na potrzeby zmian.

W publikacji przedstawiono specyfikę profesjonalnego zarządzania kadrami w podmiotach leczniczych oraz ich rolę i funkcje w organizacji. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie jak rekrutacja i selekcja pracowników podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych i osobistych, formy zatrudniania w podmiotach leczniczych, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego oraz motywowanie do pracy, system ocen pracowniczych oraz wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika.

Dodatkowo omówiono zagadnienia dotyczące roli kadr w procesie zarządzania podmiotem leczniczym, w tym między innymi identyfikowanie misji i celów podmiotów leczniczych, wprowadzanie procesu budowania jakości podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem roli kadry medycznej w procesie jej kształtowania oraz źródła i mierniki satysfakcji pacjenta oraz motywacji personelu medycznego zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i psychologicznym.

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia, pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy oraz osób zajmujących się problematyką zarządzania personelem, rozwoju i oceny kadr. Ponadto może stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i osobistym.

Publikacja dostępna jest w .

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 9 marca 2015 r.