W Sejmie trwają prace nad nowelą ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Przy okazji zmian dotyczących kształcenia medyków, czy zapisów umożliwiających łatwiejsze podejmowanie zatrudnienia w polskich szpitalach przez lekarzy spoza UE, samorząd lekarski zgłaszał na ostatniej specjalnej sejmowej podkomisji zdrowia propozycję nowych zapisów co do funkcjonowania sądów lekarskich.  Naczelna Rada Lekarska chce udrożnić mediację w służbie zdrowia.   

Mediacje z lekarzem są teraz fikcją

Lekarze postulują o wprowadzenie skutecznej możliwości mediowania w sądach lekarskich, w których toczy się postępowanie  z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarza-ewentualnego sprawcy błędu medycznego. Teraz mediacja praktycznie nie działa.

-Teraz też funkcjonuje mediacja, ale w szczątkowej formie. Nie ma skutecznych zachęt do podejmowania polubownych rozmów. Wszystko przez to, że obecne regulacje prawne i tak zobowiązują rzecznika odpowiedzialności zawodowej do tego aby złożył  wniosek do sądu lekarskiego o ukaranie lekarza.  Nawet jeśli w wyniku mediacji lekarz  ten zawarł ugodę z pacjentem. To zabija ideę mediacji - mówił Wojciech Idaszak radca prawny z Naczelnej Izby Lekarskiej. Jego zdaniem polubowne rozmowy w tych warunkach tracą rację bytu. - Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem będzie sytuacja, w której w razie ugody, rzecznik odpowiedzialności zawodowej będzie miał prawo umorzyć postępowanie wyjaśniające  i nie postawi zarzutów lekarzowi, jeśli mediacja doprowadziła do ugody - podkreślał Wojciech Idaszak.

Czytaj w LEX: Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej  >

 


Przedstawiciele NIL chcą także aby mediacja była możliwa do zainicjowania na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego a także gdy sprawa będzie już na etapie sądu lekarskiego. Rząd zmiany popiera zmiany -To jest dobry kierunek. Nie mniej jednak uważamy, że te  nowe zapisu o mediacji trzeba wprowadzać systemowo. Warto także wprowadzić mediację  do sądów pielęgniarek i położnych - zaznaczyła Józefa Szczurek- Żelazko.

Projekt noweli ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty czeka na trzecie czytanie w Sejmie.

Czytaj w LEX: Przegląd spraw sądowych w kontekście najczęściej spotykanych błędów medycznych >

 

Sprawdź również książkę: Zapobieganie błędom medycznym w praktyce >>