Większa liczba zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczego i wodnego, krótszy czas dojazdu, wzrost liczby szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz utworzone centrum urazowe to niektóre z najważniejszych zmian wprowadzonych w ostatnich latach w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu. Nakłady na ratownictwo wzrosły o 60 procent w stosunku do roku 2007.

W 2013 roku uruchomiono System Informacji o Szpitalach (SIoS) - serwis internetowy służący między innymi do wymiany danych o wolnych łóżkach na oddziałach szpitalnych w województwie.

- Zadaniem państwa jest zapewnienie pomocy każdej osobie, której życie lub zdrowie jest zagrożone. Najważniejsze w systemie ratownictwa medycznego to szybka pomoc dla potrzebujących oraz dalsze podnoszenie jakości usług ratowniczych. Od 2007 roku stale zwiększaliśmy nakłady na ratownictwo. W tym czasie wzrosły one o 60 procent, czyli o ponad 72 mln zł - podkreśla Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W tym czasie powstało sześć dużych rejonów operacyjnych z pięcioma centrami dyspozytorskimi i jedną dyspozytornią medyczną. Aby pomóc samorządom w przystosowaniu się do zmian, system wdrażano dwuetapowo - zmniejszenie liczby rejonów najpierw z 48 do 29 i w 2012 roku do 6 rejonów. Zwiększona została liczba miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego z 88 do 127. W 2012 roku w każdym rejonie operacyjnym utworzono stanowisko Lekarza Koordynatora Centrum Dyspozytorskiego.

Obecnie na Mazowszu nie ma ani jednego miejsca, gdzie czas dojazdu do najbliższego ośrodka kardiologii inwazyjnej przekraczałby tzw. złotą godzinę. Od 2008 roku zespoły ratownictwa medycznego są wykorzystywane wyłącznie do celów ratunkowych. Wprowadzono monitoring interwencji zespołów, dzięki któremu ich czasy dotarcia na miejsce zdarzenia osiągnęły wartości zgodne z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W urzędzie organizowane są, w celu podniesienia kwalifikacji, szkolenia dla dyspozytorów medycznych.

Centra Powiadamiania Ratunkowego działają w Radomiu i w Warszawie, wchodzą one w skład jednolitego systemu obsługi zgłoszeń alarmowych 112. Średni czas oczekiwania na połączenie wynosi 12 sekund i jest na bieżąco monitorowany. Obsługę numerów alarmowych zapewnia specjalnie wybudowana sieć teleinformatyczna łącząca CPR-y z Policją i strażą pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. Automatyczne lokalizowanie (w ciągu 8 sekund) osoby wzywającej pomocy, dzięki systemowi GPS, ułatwia ustalenie miejsca zdarzenia.

Liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych wzrosła z 24 (2006 rok) do 29 (2015 rok). Dysponują lepszym sprzętem i obsługą niż standardowe izby przyjęć. Przed przewiezieniem pacjenta na oddział intensywnej terapii są w nich prowadzone działania ratujące życie, takie jak szybkie określenie rozmiaru zagrożenia (szybka diagnostyka); zahamowanie rozwoju wstrząsu; leczenie bólu okołourazowego; podjęcie decyzji o dalszym leczeniu specjalistycznym (ewentualne rozpoczęcie tego leczenia); przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia.

Centrum Urazowe działa w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie od 2010 roku. Do zadań placówki należy przyjmowanie oraz kompleksowa diagnoza i wielospecjalistyczne leczenie pacjenta w zakresie terapii ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała. Atutem lecznicy jest całodobowe lądowisko.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada na Mazowsze dwie bazy: w Warszawie i Płocku, stacjonują tam dwa helikoptery. W każdej gminie zostały również wyznaczone miejsca ich startów i lądowań. Warszawska baza, poprzez system wsparcia naziemnego, przygotowana jest do nocnych lotów.

Wodne zespoły ratownictwa medycznego funkcjonują w Zegrzu oraz w Płocku od 2008 roku. Jako jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego pełnią sezonowe dyżury na zbiornikach wodnych, zostały wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny oraz łodzie ratunkowe.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 12 listopada 2015 r.