Zgodnie z treścią umowy między województwem lubuskim a Kretą regiony będą prowadziły wspólne działania w dziedzinach gospodarki i inwestycji, turystyki, kultury, nauki i oświaty oraz sportu i współpracy młodzieży.

W kontekście organizowanej misji gospodarczej, regiony podpisując umowę zobowiązują się do wspierania bezpośrednich kontaktów i powiązań podmiotów gospodarczych w obu regionach oraz organizacji zrzeszających te podmioty, a także stwarzania sprzyjających warunków do realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć. Misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców na Kretę jest pierwszą inaugurującą tę współpracę inicjatywą, a partnerska umowa pomiędzy polskim i greckim regionem jest pierwszą w Polsce.

- Umowa będzie okazją do współpracy na wielu płaszczyznach - powiedziała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak podczas podpisywania umowy 13 marca 2015 roku. Gubernator Krety Stavros Arnaoutakis dodał: - Tak się rodzi nowa, dynamiczna Europa.
W trakcie uroczystości na Krecie, marszałek Polak powiedziała: - Bardzo dziękujemy za zaproszenie naszego regionu do współpracy. Szczególnie się z tego cieszymy, że będzie to pierwsza taka umowa między regionami Polski i Grecji. Przyjechaliśmy razem z przedsiębiorcami lubuskimi, bo zależy nam na współpracy gospodarczej, ale także na wymianie młodzieży i na współpracy naszych uczelni. Ale najbardziej zależy nam na zwykłej ludzkiej przyjaźni. W naszym regionie mieszkają Grecy, jesteśmy regionem najbardziej otwartym i tolerancyjnym.

Gubernator Arnaoutakis zapewnił: - Jestem pewien, że współpraca między prefekturą Krety a regionem lubuskim będzie się odbywać z korzyścią dla obu stron. Nam zależy na turystach i na sprzedaży produktów regionalnych, a z roku na rok coraz więcej turystów przyjeżdża do nas właśnie z Polski. Osobiście byłem wielokrotnie w Polsce, kiedy pełniłem funkcję posła Parlamentu Europejskiego. Podziwiam Polaków, polską kulturę i historię.

W sprawie otwarcia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim władze województwa lubuskiego prowadzą także rozmowy z władzami Kraju Związkowego Brandenburgia. Dotyczą one współpracy ze szpitalem w Poczdamie w zakresie szkoleń i praktyk dla studentów. Rozmowy będą kontynuowane w kwietniu 2015 roku.

Czytaj: Zielona Góra: utworzenie kierunku lekarskiego projektem transgranicznym >>>