Projekt dotyczący otwarcia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie projektem transgranicznym. Od dwóch lat władze województwa lubuskiego prowadzą rozmowy z władzami Kraju Związkowego Brandenburgia dotyczące współpracy ze szpitalem w Poczdamie w zakresie szkoleń i praktyk dla studentów.

Przygotowano już projekt porozumienia. Rozmowy w tej sprawie kontynuowane będą w kwietniu 2015 roku.

Baza dydaktyczna na potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim jest już przygotowywana. Najważniejszą jej część stanowią realizowane inwestycje: Zakład Patomorfologii i Ośrodek Medyczny Nauk Podstawowych oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia Badań Mikrobiologicznych zlokalizowane na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy budynku „U” szpitala.

Koszt tej inwestycji wynosi 21,3 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 18 mln zł. Projekt zakłada też przebudowę układu komunikacyjnego lecznicy, stworzy 52 nowe miejsca parkingowe dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego. Konsekwencją przebudowy parkingów i utworzenia nowych miejsc parkingowych i uzupełnieniem zagospodarowania terenu jest przebudowa i budowa chodników, drogi wewnętrznej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia terenu, którego obecnie brakuje. Ponadto szpital będzie mógł skorzystać także ze środków w nowej perspektywie, ponieważ znajdą się tam pieniądze na projekty związane z ochroną zdrowia, szczególnie na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu.

Dodatkowo na potrzeby prowadzenia praktyk studenckich realizowana jest inwestycja obejmująca dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów kierunków medycznych. Koszt tej inwestycji wynosi 8,6 mln zł.

W fazie realizacji znajduje się projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego „Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia” dotyczący między innymi doposażenia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Biologicznych w infrastrukturę naukowo-dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim. Koszt tego projektu wynosi 12,7 mln zł, z czego 3,8 mln zł to koszty infrastruktury pod kierunek lekarski; dofinansowanie LRPO – 3,2 mln zł.

W związku z kształceniem praktycznym i przebywaniem studentów na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, rozważana jest ewentualność zapewnienia dodatkowego zaplecza dydaktycznego w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego, czyli częściowe zagospodarowanie Polikliniki MSW lub Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze.

W Parku Naukowo Technologicznym w Nowym Kisielinie powstało Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka, którego celem jest stworzenie unikalnych możliwości wytwarzania nowoczesnych produktów i technologii z obszaru bioinżynierii, koncentracja i integracja zasobów intelektualnych oraz badawczych (nowoczesna aparatura, działania interdyscyplinarne oraz włączenie się do europejskiej sieci badań naukowych (zdrowie, nowe technologie dla zdrowia)). Koszt inwestycji to 22,6 mln zł (dofinansowanie LRPO 19,1 mln zł).

Zarząd województwa lubuskiego wyraził też zgodę, aby budynek „F” przy ulicy Zyty w Zielonej Górze docelowo przekazać Uniwersytetowi Zielonogórskiemu w nieodpłatne użytkowanie pod potrzeby nowego kierunku lekarskiego. Planowane jest tam utworzenie dziekanatu dla nowego kierunku.

W listopadzie 2014 roku Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Teraz kluczowa będzie opinia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które także musi wyrazić zgodę na powołanie kierunku.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 5 marca 2015 r.