Konsultacje będą prowadzone od 17 marca 2014 do 20 marca 2014.

Korzyści wynikające z decyzji o połączeniu to zrealizowanie koncepcji rozwoju w postaci planowanych inwestycji w szpitalach województwa lubelskiego, specjalizacja w rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej szpitali marszałkowskich, a także wzmocnienie pozycji rynkowej placówki.

Władze województwa wskazują także na zwiększenie elastyczności zarządzania podmiotem leczniczym jako pozytywny efekt połączenia, a także na optymalizację wydatków inwestycyjnych samorządu, optymalizację kosztów stałych działalności administracyjnej i usługowej oraz  poprawę efektywności zarządzania w szpitalu.

Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie posiada kontrakt z NFZ na rok 2014 o wartości 29,9 mln zł. Placówka prowadzi oddziały: chorób wewnętrznych, kardiologii, neurologii, chorób płuc, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii oraz urologii.

Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego posiada kontrakt na rok 2014 o wartości 36,4 mln zł. Prowadzi oddziały: chorób wewnętrznych, chorób płuc, chorób zakaźnych dziecięcych, pediatrii, neonatologii, położnictwa i ginekologii.