Makroregion centralnej Polski, czyli województwa łódzkie i mazowieckie, ma swoją strategię, która zakłada współpracę na wielu obszarach, uwzględniającą także takie dziedziny jak przemysł farmaceutyczny, usługi medyczne czy biotechnologia. Dokument przedstawili na konferencji w Radziejowicach koło Żyrardowa marszałkowie obu województw: łódzkiego Witold Stępień i mazowieckiego Adam Struzik.

Głównym założeniem Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 jest wzmacnianie i lepsze wykorzystanie potencjałów rozwojowych makroregionu oraz wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Kluczowym obszarem współpracy między województwami tworzącymi jeden makroregion jest nauka oraz działalność badawczo-rozwojowa.

- Zarówno Mazowsze, jak i Łódzkie są znaczącymi ośrodkami kształcenia, badań, innowacji oraz wdrażania nowych technologii. Te dziedziny są zaś istotnym elementem rozwoju wszystkich sektorów nowoczesnej gospodarki – podkreślał marszałek Adam Struzik.

Duże znaczenie w strategii odgrywa również współpraca w zakresie transportu zarówno osób, jak i towarów. Marszałkowie otwarcie mówili o potrzebie powstania Kolei Dużych Prędkości. Była też mowa o Centralnym Porcie Lotniczym między Łodzią i Warszawą.

W Koncepcji uwzględniono też takie dziedziny jak produkcja rolno-spożywcza, przemysł kreatywny i farmaceutyczny oraz usługi medyczne. Współpraca w tych obszarach ułatwi realizację wspólnych przedsięwzięć. Pozwoli też na lepszą identyfikację potrzeb, a tym samym lepsze zagospodarowanie zasobów posiadanych przez oba regiony. Dla obu województw ważne są klastry międzyregionalne w różnych gałęziach gospodarki, m.in.: takstylno-odzieżowej, sadownictwie, farmacji. Mazowieckie bardzo liczy na doświadczenia łódzkiego w dziedzinie bio- i nanotechnologii. Nieraz podkreślano, że łódzkie uczelnie i ośrodki badawcze są wiodące w tej dziedzinie w kraju.

Eksperci oraz przedstawicielka ministerstwa infrastruktury zgadzali się, że powstał bardzo dobry dokument.

– Jednak nawet najlepsza strategia tylko wtedy ma znaczenie, kiedy jest skutecznie realizowana. A więc sukces tego dokumentu zależy od nas – podkreślał marszałek Witold Stępień i zwrócił uwagę na środki unijne oraz centralne, po które województwa będą mogły sięgać jako makroregion. – Wnioskując o pieniądze do Unii Europejskiej w Regionalnym Programie Operacyjnym będziemy wpisywać ponadregionalny charakter projektów i to będzie nasz bonus dla uzyskania większych pieniędzy – mówił Witold Stępień.

Strategię, która jest już po konsultacjach społecznych, marszałkowie podpisali i przekazali do ministerstwa infrastruktury i rozwoju. Tam dokument otrzyma ostateczny kształt i zostanie przekazany do akceptacji Radzie Ministrów.

Województwa mazowieckie i łódzkie tworzące Makroregion Polski Centralnej obejmują 66 powiatów oraz 491 gmin. Według danych z końca 2012 roku mieszka tu około 7,8 mln osób, co stanowi 20,3 procent ludności Polski i plasuje ten makroregion na 2 miejscu w kraju (za Makroregionem Południowym).

Porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowszem i Łódzkim podpisano w lipcu 2012 roku w Nieborowie. W ubiegłym roku oba województwa przyjęły nowe strategie rozwoju dla swoich regionów wskazując potrzebę wzmocnienia związków społeczno-gospodarczych Warszawy i Łodzi w ramach układu bipolarnego. Teraz powstała Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 - dokument stanowiący kolejny etap współpracy obu województw.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: , stan z dnia 23 października 2014 r.