Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. Oceniane są projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny – od rejestracji po finałowa galę, która odbędzie się 12 marca 2014 roku.

Kilkuetapowa ocena projektów dokonywana jest przez niezależne Jury - Komisję Ekspercką oraz Kapitułę Konkursu., która wybiera laureatów w poszczególnych kategoriach spośród nominowanych projektów. Nagradzane są podmioty lecznicze oraz członkowie zespołów realizujących zwycięski projekt

Projekty można zgłaszać w pięciu kategoriach:
• zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów – projekty zgłaszane w tej kategorii dotyczą podniesienia jakości obsługi pacjentów, ograniczenia zdarzeń medycznych oraz poprawy komunikacji między pacjentem i jego bliskimi a personelem medycznym

• zarządzanie finansami –kategoria ta ma na celu wyłonienie najlepszego projektu proponującego rozwiązania związane z controllingiem, strategicznym zarządzaniem finansami oraz pozyskiwaniem środków finansowych

• zarządzanie infrastrukturą – kategoria skupia się na projektach związanych z modernizacją, rozbudową oraz optymalizacją infrastruktury budowlanej oraz technicznej (dotyczy zarówno obiektów budowlanych jak i aparatury medycznej)

• zarządzanie kapitałem ludzkim – jest to kategoria gromadząca propozycje związane z procedurami usprawniającymi zarządzanie personelem, poprawę relacji i komunikacji między pracownikami oraz wzrost motywacji, kompetencji, efektywności jak również bezpieczeństwa kadry danej placówki

• informatyzacja – obejmuje projekty przedstawiające wzrost poziomu zinformatyzowania podmiotów leczniczych odnoszące się do stanu aktualnego i perspektyw.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
www.konferencje.abc.com.pl

Na temat laureatów pierwszej edycji konkursu można przeczytać tutaj>>>