Projekt „Utworzenie Przyszpitalnego Domu Narodzin jako alternatywy dla porodu w bloku porodowym w warunkach szpitalnych” oceniany był w kategorii zarządzanie infrastrukturą.  Lista wszystkich nominowanych projektów dostępna jest tutaj>>>

Lista nagrodzonych obejmowała pięć projektów. Można o tym przeczytać tutaj>>>

Celem projektu było także propagowanie „nowej jakości” w polskim położnictwie, odbudowa prestiżu zawodowego położnej  oraz rozszerzenie oferty usług położniczych świadczonych przez Centrum Medyczne „Żelazna” .

Przyszpitalny Dom Narodzin to nietypowy oddział szpitalny, w którym poród przebiega prawie tak, jak w domu. To alternatywa dla rodziców, którzy chcą rodzić naturalnie (bez zbędnej medykalizacji), ale z różnych powodów (między innymi boją się o bezpieczeństwo, nie mają warunków lokalowych, mieszkają zbyt daleko od szpitala) nie decydują się na poród w domu. Porody i opieka okołoporodowa sprawowana jest samodzielnie przez położne. Kobieta ma możliwość powrotu do domu po kilku godzinach od urodzenia dziecka, a dalszą opieką  medyczną objęta jest w ramach świadczeń ambulatoryjnych w przychodni.

Dom Narodzin składa się z trzech pokoi mających wystrój domowej sypialni, urządzonych w scenerii Londynu, Paryża i Rzymu. Wyposażenie każdego pokoju to wygodne tradycyjne łóżko, domowe łóżeczko dla noworodka, wanna, drabinki, piłka, worek sako, aparat TENS, fotel dla osoby bliskiej, towarzyszącej kobiecie przy porodzie.
Porody w Domu Narodzin nie wiążą się dla pacjentek z żadnymi dodatkowymi kosztami, są finansowane w ramach posiadanego przez szpital kontraktu z NFZ.

Dom Narodzin otwarty został w październiku 2012 roku. Projekt był realizowany przez 8 miesięcy. Prace obejmowały przebudowę oddziału, aranżację pomieszczeń, ustalenie zasad organizacji pracy. Wartość projektu wyniosła 494 500 zł, projekt był finansowany z Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

W miejscu, gdzie znajduje się obecnie Dom Narodzin znajdował się blok porodowy z 5-cioma standardowymi  jednoosobowymi salami do porodu, wyposażonymi w łóżka porodowe i swoim wystrojem przypominającym szpitalną salę porodową. W bloku porodowym porody odbywają się zgodnie z określonymi standardami – standardowo pacjentka ma założone wkłucie dożylne, dobrostan płodu objęty jest monitoringiem ktg co 2 godziny, pacjentce na jej życzenie podawane jest znieczulenie zewnątrzoponowe. Minimum 2 godziny po porodzie dziecko badane jest przez lekarza pediatrę. Położne przyjmujące poród ściśle współpracują z lekarzami.

Jednak coraz więcej pacjentek ankietowanych przez położne (między innymi w ramach szkół rodzenia) wyrażało chęć urodzenia swojego dziecka w komfortowych warunkach i domowej atmosferze, bez rutynowej medykalizacji, ale kobiety te jednocześnie obawiały się, co będzie w przypadku konieczności zastosowania interwencji medycznej. Potwierdziło to fakt, iż wzmacnia się trend życia w zgodzie z naturą oraz wzrost świadomości prozdrowotnej społeczeństwa, a szpital przestaje być jedyną opcją planowanego przyjścia na świat. Świadomy poród w domu pod opieką wykwalifikowanych położnych przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa jakie można stworzyć przy fizjologicznym porodzie budzi zainteresowanie coraz większej grupy kobiet. Opcją doskonale odpowiadającą na te potrzeby jest Przyszpitalny Dom Narodzin utworzony w warunkach szpitalnych.

Od października 2012 roku do końca 2013 roku przyjęto tam 417 porodów i codziennie ta liczba się zwiększa, co świadczy o tym, że taka inwestycja była bardzo potrzebna.

Centrum Medyczne „Żelazna” to placówka będąca liderem na rynku usług położniczo – ginekologicznych  w Polsce. Od ponad 22 lat zarządzana jest przez dr n. med. Wojciecha Puzynę – twórcę nowej jakości w polskim położnictwie, pioniera upodmiotowienia kobiety podczas porodu.

Wiele inicjatyw w tym zakresie zostało wdrożonych tutaj dużo wcześniej, niż w pozostałych szpitalach w kraju, między innymi już w latach 90-tych wprowadzono porody rodzinne w salach jednoosobowych, system rooming-in, kangurowanie dziecka tuż po porodzie, możliwość odwiedzin pacjentek itd. Ten sposób podejścia był ogromną rewolucją. To tutaj kobiety zaczęły rodzić w warunkach spełniających standardy okołoporodowe daleko wcześniej, niż te zostały formalnie wdrożone w życie. W celu poprawy jakości, komfortu i bezpieczeństwa pacjentów nieustannie podejmowane są działania – jednym z nich było utworzenie Przyszpitalnego Domu Narodzin.

Centrum Medyczne Żelazna chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą w ramach Ośrodka Edukacji dla lekarzy  i położnych, otwartego w Centrum. Filozofią, którą prsonel placówki chce przekazać innym jest samodzielność położnych (zgodna ze standardami opieki okołoporodowej oraz ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej). Szkolenia obejmują aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie oraz prowadzenie ciąży przez położną zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej. Położne ćwiczą podczas szkoleń przyjmowanie porodów w różnych pozycjach niepraktykowanych w innych szpitalach i niosą ideę samodzielności i porodów naturalnych dalej w Polskę.

Celem konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny – od rejestracji po finałowa galę.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. W tegorocznej edycji oceniane były projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
www.konferencje.abc.com.pl
 

Projekty zgłoszone do pierwszej edycji konkursu zawarte są w książce „Liderzy zmian w ochronie zdrowia”. Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.