Lista nagrodzonych została ogłoszona podczas wczorajszej gali wieńczącej konferencję oraz konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Uczelnię Łazarskiego.

Laureaci zostali wybrani w pięciu kategoriach. W kategorii zarządzanie  bezpieczeństwem pacjentów za najlepszy został wybrany projekt przedstawiony przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem zatytułowany „Bezpieczeństwo pacjenta warunkiem skutecznej rehabilitacji”, w kategorii zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych zwyciężył Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP z projektem „Plan restrukturyzacji finansów szpitala SPSP im. prof. W. Orłowskiego”, w kategorii zarządzanie infrastrukturą -Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt „Kompleksowa modernizacja szpitala w celu podwyższenia standardów oraz rozszerzenia działalności medycznej o ośrodek onkologii o najwyższym stopniu referencyjności”, w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim – spółka MEDIsystem za projekt „Zarządzania Indywidualnymi Planami Opieki (SZIPO) – system informatyczny wspierający organizację pracy w ośrodkach MEDIsystem”, a w kategorii informatyzacja - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku za projekt „Kompleksowa informatyzacja SPSZOZ w Lęborku w oparciu o system InfoMedica”.

Konkurs skierowany był do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. Oceniane były projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

Była to już druga edycja konkursu Liderzy Zmian w ochronie Zdrowia. Na temat laureatów pierwszej edycji konkursu można przeczytać tutaj>>>

Projekty zgłoszone do pierwszej edycji konkursu zawarte są także w książce „Liderzy zmian w ochronie zdrowia”. Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.