Polski sektor ochrony zdrowia ma ogromny potencjał i jest sektorem o strategicznym znaczeniu dla rozwoju państwa i społeczeństwa. Jest gwarantem tworzenia zdrowia, czyli kapitału bez którego rozwój ten nie jest możliwy.  Z kolei rozwój tego sektora nie jest możliwy bez liderów, ludzi z charyzm i odwagą do podejmowania śmiałych inicjatyw, wdrażania zmian tak potrzebnych w tym sektorze. 

Przesłanką do zainicjowania konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia i stworzenia jego formuły, która pozwala przeanalizować interesujące projekty w sektorze ochrony zdrowia oraz docenić wkład pracy liderów i zespołów zaangażowanych w ich realizację, była chęć przeniesienia publicznej dyskusji z poziomu powszechnej krytyki i koncentrowania uwagi na tym co niewłaściwie i nieefektywne, na projekty, które są odzwierciedleniem osiągnięć oraz pozytywnej zmiany w podmiotach leczniczych.

Chcemy dostrzegać zespołową pracę i sukcesy – ponieważ mają one miejsce – oraz ludzi, którzy za tymi sukcesami stoją. Nie skupiamy się na tym, że w systemie ochrony zdrowia nie wszystko się udaje, że musimy borykać się z wieloma problemami, a wskazujemy, że w tym bardzo trudnym sektorze, który jest niedofinansowany, który ma bariery wynikające z nieprzyjaznego środowiska prawnego, udaje się realizować ogromny postęp – odważyłabym się powiedzieć – cywilizacyjny.

Sprawcami tego postępu są bardzo konkretni ludzie i zespoły, które mają wizję jak rozwijać swoje jednostki oraz odwagę do podejmowania działań racjonalizatorskich, innowacyjnych. To dla nich i do nich kierowany jest ten konkurs. Dodatkowo bardzo zależało nam, aby trochę inaczej niż to robią organizatorzy istniejących na rynku podobnych przedsięwzięć, dostrzegać nie tylko liderów, ale właśnie całe zespoły. To jest konkurs adresowany do zespołów. Nie zwracamy się do konkretnych menedżerów projektów czy dyrektorów szpitali, ale do ludzi, którzy realizowali przedsięwzięcia w grupach. To nas istotnie wyróżnia spośród wszystkich innych inicjatyw konkursowych.

Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia organizowany jest już po raz drugi przez wydawnictwo Wolters Kluwer i Uczelnię Łazarskiego. Konkurs na ma celu promowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.
Do 16 lutego 2014 roku można przesyłać propozycje projektów.

O liderach pierwszej edycji konkursu można przeczytać tutaj>>>


Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie>>>

Małgorzata Gałązka-Sobotka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów i monografii z zakresu współczesnych tendencji w zarządzaniu. W latach 2006-2010 Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Aktualnie Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i członek Rady NFZ. Koordynator projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW oraz wdrożeniowych finansowanych z EFS.