Ministerstwo Zdrowia codziennie podaje liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. W środę 18 listopada było dla chorych przygotowanych 36 730 łóżek, z czego 22 tys. było zajętych. Dla porównania dzień wcześniej w całym kraju było ich 35 604, z czego zajętych 22 400. Liczba tych łóżek z tygodnia na tydzień sukcesywnie zwiększa się, gdyż kolejne oddziały wewnętrzne w szpitalach powiatowych, ale i wojewódzkich, mocą decyzji wojewody zostają zobligowane do przygotowania takich miejsc.

Zliczanie łóżek covid-owych w szpitalach

Tymczasem, wraz z początkiem listopada do szpitali z łóżkami covid-owymi weszli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aby zliczać łóżka i raportować je do centralnego, ministerialnego systemu.  Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia uzasadnili to m.in. sugestią, że dyrektorzy szpitali mogą ukrywać liczbę łóżek szpitalnych, które mogłyby zostać przekształcone w COVID-owe.

Toteż przyszedł i do naszego szpitala żołnierz WOT. Wykazaliśmy mu oddziały i liczbę łóżek na każdym z nich. Pokazaliśmy także oddziały noworodkowy i żołnierz był mocno zdziwiony. Gdyż  okazało się, że do swojego raportu musi doliczyć łóżka noworodkowe, bo one są również traktowane jako łóżka szpitalne - mówi anonimowo kardiolog z jednego ze szpitali w woj. opolskim. I sugeruje, że liczna łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19, jaką podaje codziennie do oficjalnej wiadomości resort zdrowia, jest zatem nieco naciągana.

Czytaj w LEX: Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii >

Łóżka dla noworodków to małe pojemniki jeżdżące na kółkach. Ale w sprawozdaniach do NFZ szpitale je wykazują, gdyż dostają na każde z nich pieniądze z Funduszu. - Jest to traktowane jako produkt. Ja akurat nie mam w swoim szpitalu oddziału neonatologicznego. Ale mam 66 łózek covidowych, z czego wolnych jest 12 - zaznacza Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu i szef Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

 


Szpital jest wynagradzany za dostępność łóżka

Co ciekawe, NFZ opublikował wykaz kwot jakie szpitale dostają za łóżka covidowe. Placówki medyczne I i II poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują opłatę za gotowość do udzielania świadczeń, wyłącznie dla pacjentów podejrzanych i zakażonych koronawirusem. Mowa o placówkach, które musiały przekształcić np. jeden oddział do opieki wyłącznie nad pacjentami podejrzewanymi i zakażonymi koronawirusem. Są to głównie szpitale powiatowe i wojewódzkie.

Opłata za gotowość, jak tłumaczy NFZ,  jest rekompensatą za utracone wpływy, które szpital uzyskałby z umowy z NFZ, lecząc pacjentów na tym oddziale w normalnym trybie, w czasie poza covidowym. Wysokość rekompensaty liczona jest w odniesieniu do wynagrodzenia za świadczenia wypłaconego tym szpitalom przez NFZ w styczniu i lutym 2020 r., czyli średniej z okresu przed pandemią.

Średnia to ponad 717 zł/dobę za łóżko.

Czytaj w LEX: Kwarantanna i izolacja w związku z COVID -19 w świetle nowych przepisów >

Z kwoty rekompensaty wyłączone są koszty:

 • leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych,
 • środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy,
 • świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie Ogólnych Warunków Umów.

NFZ podaje także, że:

 1. Szpitale I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za każde dodatkowe łóżko (niefinansowane wcześniej w ramach umowy z NFZ) otrzymują 100 zł/dobę za dostępności tego łóżka dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
 2. Placówki II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego dostają środki za dostępność do respiratora dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Opłata wynosi 200 zł/dobę dostępności do każdego dodatkowego respiratora, który nie jest ujęty w dotychczasowej umowie szpitala z Funduszem.
 3. Szpitale III poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują opłatę za gotowość do udzielania świadczeń medycznych pacjentów z COVID-19. Opłata wynosi 40 zł/dobę za każde łóżko, zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 4. Placówki I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 185 zł za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 5. Szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za leczenie pacjenta z COVID-19, z uwzględnieniem poziomu jego saturacji otrzymają odpowiednio 330 zł/osobodzień w przypadku saturacji równiej lub wyższej niż 95 proc. i 630 zł/osobodzień w przypadku saturacji poniżej 95%.
 6. Za hospitalizację pacjentów chorych na COVID-19, którzy wymagają wentylacji mechanicznej poza oddziałem intensywnej terapii szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 1 154 zł/osobodzień. W sytuacji, gdy pacjent z COVID-19 wymaga wentylacji mechanicznej na oddziale intensywnej terapii, wówczas szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują od 919 zł do 5 298 zł/osobodzień.
 7. Placówki III i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za hospitalizację pacjenta z COVID-19, który wymaga leczenia specjalistycznego, otrzymują środki za to leczenie na podstawie klasyfikacji JGP konkretnego świadczenia specjalistycznego.

Czytaj w LEX: Opieka w izolatoriach - zadania lekarza i pielęgniarki >

NFZ podkreśla, że

 • Do środków za leczenie pacjentów z COVID-19 w jednostkach z poszczególnych poziomów, dodatkowo NALEŻY DOLICZYĆ OPŁATY ZA GOTOWOŚĆ.
 • W kosztach leczenia i w opłatach za gotowość NIE SĄ UWZGLĘDNIONE koszty dodatków do wynagrodzeń personelu medycznego. Stanowią one odrębną część kosztów, które pokrywa NFZ. Ich wysokość została wskazana w poleceniu Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ z 1 listopada 2020 r.

Co ciekawe, opłaty za gotowość mają wyższe szpital tymczasowe, w tym szpital na Stadionie Narodowym bo:

 1. Dostaje za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 822,43 zł/dobę
 2. Za dostępność jednego stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej pacjenta z COVID-19 otrzymają 3 773,70 zł/dobę.
 3. Z  gotowość do udzielania świadczeń w punkcie przyjęć otrzymują 18 299 zł/dobę.

Ale Fundusz zaznacza, że:

 • W szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z OPŁATAMI ZA DOSTĘPNOŚĆ.
 • Stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych UWZGLĘDNIAJĄ dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego, które każdorazowo po zakończeniu miesiąca będą podlegały rozliczeniu z NFZ przez pomniejszenie wartości przekazywanych środków o dopłatę równą 100% w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia danego pracownika lub o wysokość wynagrodzeń łącznie z dodatkami, wypłacanych przez wojewodę (w przypadku personelu skierowanego do pracy w szpitalu tymczasowym przez wojewodę).