Jak poinformował minister, leki na chorobę EB oraz chorobę Fabry`ego pacjenci będą mogli odebrać w aptece szpitalnej, zaś w uzasadnionych przypadkach zostaną im dowiezione do domu.

Pacjentów z EB w Polsce jest ok 150, pacjentów z chorobą Fabry'ego jest ok. 100. Szumowski przypomniał, że dotychczas grupy pacjentów z chorobami rzadkimi, liczące od kilkudziesięciu do kilkuset osób, były często pomijane jako zbyt nieliczne. - Na nas jako na Ministerstwie Zdrowia spoczywa obowiązek pomocy tym ludziom niezależnie od tego jak liczba byłaby ta grupa - powiedział. I dodał, że lista bezpłatnych wyrobów medycznych obejmuje m.in. specjalistyczne opatrunki, bandaże, opaski, przylepce, rękawy opatrunkowe, preparaty i płyny dezynfekcyjne, igły jednorazowego użytku, a także żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

- To wszystko jest na listach, to wszystko pacjenci będą mogli ustalić z lekarzem w danym szpitalu, który wybiorą i te produkty zostaną albo przez nich odebrane, albo zostaną dowiezione do domu - powiedział minister.

Czytaj: Za kilka dni będą bezpłatne opatrunki dla dzieci chorych na EB>>