Jak informuje prokuratura, w toku śledztwa ustalono – na podstawie dowodów w postaci przede wszystkim dokumentów i zeznań świadków – iż pracujący we włoszczowskim szpitalu lekarz od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r. wypisał łącznie ponad 200 recept poświadczając w nich, jako osoba uprawniona do ich wystawiania, nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, tj. co do faktu, iż osoby w tych receptach wymienione, z uwagi na stan zdrowia, nabyły prawo do zakupu leku, który dostępny jest tylko na receptę. Czynów tych dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści osobistej w postaci leku wskazanego w tych receptach.

Z opisu prokuratury można wnioskować, że lekarz wypisywał recepty na osoby, które nie były tego świadome, a następnie sam, lub ktoś z nim współpracujący wykupywał te leki. 

W dniu 20.04.2018 r. Jarosław M. został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie, gdzie prokurator przedstawił mu zarzuty i przesłuchał. W toku wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył też wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zawieszenia w wykonywaniu zawodu lekarza.