Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że orzecznictwo nie służy poprawie zdrowia, rehabilitacji ani profilaktyce. Powołał się tutaj na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, które potwierdzały takie stanowisko, między innymi na orzeczenie z 20 listopada 2003 roku (sygn. akt C-307/01), w którym TSUE wprost stwierdził, że jeśli podstawowym celem świadczenia nie jest diagnoza, opieka bądź leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia, to powinno być ono opodatkowane.  

Czytaj: 
WSA: badanie EEG Biofeedback zwolnione jest z podatku VAT >>>

Według interpretacji tej samej Izby  stowarzyszenie organizujące terapię psychologiczną dla rodzin jest natomiast z tego podatku zwolnione.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl