Spółka wystąpiła do izby skarbowej z pytaniem czy za przeprowadzenie badania EEG Biofeedback ma prawo wystawiać fakturę ze stawką zwolnioną z VAT.

Spółka wyjaśniła, iż badanie EEG Biofeedback wykonuje jeden ze wspólników spółki, legitymujący się ukończeniem I i II stopnia szkolenia prowadzonego przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii "Biomem" we Wrocławiu oraz szkolenie I stopnia prowadzone przez Instytut EEG w Warszawie. Badania te są opisywane przez lekarza z uprawnieniami, a nie przez osobę wykonującą badania.

Badania określają rodzaj uszkodzenia mózgu, na przykład w przypadku padaczki, guza mózgu, zaburzenia świadomości snu. Terapia skutkuje poprawą zdrowia w przypadku osób dotkniętych ADHD, podatnością na stres, czy nerwicę. Spółka uznała, iż badanie EEG pomaga w diagnozie stanu zdrowia zatem powinno być zwolnione jako usługa w zakresie terapii i profilaktyki.

Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się z taką interpretacją. Przypomniał, iż  zwolnieniem od podatku VAT objęte są wyłącznie świadczenia medyczne, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia przez określone osoby: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, psychologów i osoby świadczące powyższe usługi w ramach wykonywania zawodów medycznych. Natomiast ze stanu faktycznego nie wynika, że usługa w postaci wykonania badania EEG Biofeedback jest wykonywana przez osobę wykonującą zawód medyczny. Usługi te zdaniem organu podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23 procent, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

WSA uznał za błędną interpretację organu podatkowego. Skoro neuroterapia jest metodą leczenia, to mieści się w pojęciu świadczenia zdrowotnego. Natomiast odnośnie do nabycia fachowych kwalifikacji uznać trzeba (wobec braku regulacji prawnych), że jeżeli nie jest zabronione przyznawanie ich przez np. Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii "Biomem" we Wrocławiu oraz Instytut EEG w Warszawie to certyfikaty przez nie przyznane stanowią dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji neuroterapeuty.

Sąd stanął na stanowisku, iż neuroterapeuta jest osobą wykonującą zawód medyczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039), w ramach którego świadczy usługi w zakresie opieki medycznej służące przywracaniu i poprawie zdrowia. Zatem usługi świadczone przez neuroterapeutę są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy VAT – podkreślił.
 

Podstawa: wyrok WSA w Szczecinie z 8 października 2013 roku, sygn. akt I SA/Sz 464/13, prawomocny.